Under disse sidene får du se hele utgivelseslisten, men kun de med aktiv lenke er digitalisert. Materialet blir digitalisert fortløpende. Nye lenker vil bli lagt ut når filene er tilgjengelige.

 

1975

Henrik Bull: Arkitekt og formgiver 

 

1978

10 år norsk arkitektur

10 years Norwegian architecture

 

1981

Rapport fra en registrering i Sulitjelma juli - desember 1981 

 

1982

Arneberg & Poulsson: Arkitekturutstilling. Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson 100 år (Byggekunst) (i samarb. med NAL)

 

1983

Kjell Lund og Nils Slaatto: Arkitekter i 25 år (i samarb. med Oslo arkitektforening)

 

1984

Skapande ordning: Struktur och variation i arkitekturen: Norsk arkitekturmuseum presenterar arbeten av Kjell Lund och Nils Slaatto genom 25 år (i samarb. med Konstakademien)

Langtidsplan for perioden 1985-1990

 

1988

Norwegian architecture 1975-85 = Norsk arkitektur 1975-85 : katalog for NALs jubileumsutstilling (Byggekunst)

 

1989

Sosial boligbygging i Norge 1945 - 1980: En studie av arkitekt Jens Selmers arbeider

Sosial boligbygging i Norge 1945 - 1980: Forskning om bygningsvern og utviklingsplanlegging 

Guide for Homansbyen / Homansbyen: En arkitektonisk oase midt i byen (i samarb. med Homansbyen vel)

 

1990

Kunnskapshåndtering i arkitektfaget : rapport fra seminar om arkitekturforskning i Arkitektenes hus 5. oktober 1990

 

1991

Norsk samtidsarkitektur 1985-90 (Byggekunst)

Contemporary Norwegian architecture 1985-90 (Byggekunst)

 

1994

Arkitekt Geir Grung: Et modernistisk temperament

 

1995

Arkitekten Ove Bang (Byggekunst)

 

1996

Historiens hus: Norsk arkitektur gjennom 1000 år

Boliger for folk flest

 

1997

Niels Torp arkitekter MNAL

A history of buildings: 1000 years of Norwegian architecture (eng. versjon av Historiens hus)

 

1999

Arkitekt Erling Viksjø

Ove Bang - Lars Backer: Norsk arkitekturmuseum. Tegningssamlingen

"20 under 40": Ung, norsk arkitektur på 90-tallet

 

2000

Fra Tyskland til Christiania: Alexis de Chateauneuf og Wilhelm von Hanno

Norske arkitekter før 1914

Staten og hovedstaden: Nasjonens bygninger i Oslo

Århundrets norske boligprosjekter: 1900 – 2000

 

2001

Contemporary Norwegian architecture 1995 - 2000 = Norsk samtidsarkitektur 1995 – 2000 (Byggekunst) (i samarb. med NAL)

 

2002

The new Bibliotheca Alexandrina = La nouvelle Bibliotheca Alexandrina

 

2003

Anton Christian Houens fonds diplom for god arkitektur 2003