Under disse sidene får du se hele utgivelseslisten, men kun de med aktiv lenke er digitalisert. Materialet blir digitalisert fortløpende. Nye lenker vil bli lagt ut når filene er tilgjengelige.

 

1876

Statuter for Kunstindustrimusæet i Kristiania

1879

Norsk folkeindustri første samling : hvidsömsbroderier, sölvsmykker, træskjærerarbeider

1884

Kunstindustrimuseets bibliothekskatalog

1886

Det norske Kunstindustrimuseum : et foredrag holdt i Universitetets Festsal paa Museets 10de Stiftelsesdag

Ornamenter for norsk Træskjærerkunst

1887

Katalog over tydske Stentøis-Krus fra det 16. og 17. Aarhundrede udstillet i Kunstindustrimuseet

1888

Kunstindustrimuseet i Kristiania : en fører gjennem dets samlinger

1889

Gamle norske Tæpper

1891

Katalog over museets bibliothek og dets samling af mønsterblade

1892

Kunstindustrimuseum Kristiania : en fører gjennem dets samlinger

1896

Beretning om Kunstindustrimuseets virksomhed i tiaaret 1886 – 1895

1897

Katalog over Kunstindustrimuseets plakatsamling

1900

Kunstindustrimuseets udstilling af Herrebøe Fayencer

1901

Beretning om Kristiania Kunstindustri-museums femogtyveaarige virksomhed : 1876 – 1901

Gammel norsk billedvævning

Gamle norske Billedtæpper = Altnorwegische Bildteppiche

Kunst for børn : katalog over Kristiania kunstindustriemuseumsudstilling af vægbilleder og børnebøger : december 1901-januar 1902

Ved Kristiania kunstindustrimuseums femogtyveaarsfest : den 25de Marts 1901

1904

Kort veiledning i Kristiania kunstindustrimuseums samlinger

Kunsten i skolen : foredrag

Om museumsordning : særlig med hensyn til Kunstindustrimuseum

Ved Den Kgl. Kunst- og Haandværksskoles og Kunstindustrimuséets Indvielse den 11te Mai 1904

1905

Das Kunstindustrimuseum in Kristiania

Kinesisk porcellæn i Kristiania kunstindustrimuseum

1906

Bøger for Haandværkere : V

1907

Katalog over Udstilling af gammelt europæisk Porcellæn : Mars-April 1907

1908

Norsk Guldsmedkunst i fem og syvti Aar : (1833-1908) : Katalog over Udstillingen

Udstilling af dansk Kunsthaandværk fra nutiden

Udstilling af kunstneriske fotografier fra forskjellige lande

Hedalen og Kvikne [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.1] (i samarbeid med Aschehoug)

1909

Gammel guldsmedkunst i arbeider fra 15. til 19. aarhundrede : korpusarbeider, smykker, uhre, emaljer : beskrivende fortegnelse

Bergensk møbelkunst : arbeider fra Chr. Knag : udstillet i Kristiania kunstindustrimuseum, mars 1909

Lom og Skjaak [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.2] (i samarbeid med Aschehoug)

Moderne tysk bogkunst : en veiledning i udstillingen : november-december 1909

1910

Udstilling af svensk tekstilkunst

Vaage, Sell og Nedre Hedalen [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.3] (i samarbeid med Aschehoug)

1911

Dovre [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.5] (i samarbeid med Aschehoug)

Lesje og Lesjeskogen [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.4] (i samarbeid med Aschehoug)

Udstilling af medaljer og plaketter : af tyske kunstnere

1912

Velkenshornet 

1913

Moderne industribygninger og reklamevæsen i Tyskland : udstilling

Gammel norsk vævkunst : putetræk og tæpper i farvetrykte gjengivelser (1913-1922)

Tinn, Gransherred, Hovin, Tuddal [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.6] (i samarbeid med Aschehoug)

Udstilling af arbeider fra medlemmer af Grafisk Kunstnersamfund i Danmark

1914

Kristiania kunstindustrimuseum og Husfliden

Utstilling av Herm. M. Schirmers samling av opmaalinger av ældre norsk bygningskunst og kunsthaandværk

Utstilling av byzantinske kirkebilleder : og tilsvarende middelalderlig kunsthaandverk

1915

Hjartdølas dalføre [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.7] (i samarbeid med Aschehoug)

1916

Kristiania Kunstindustrimuseum i firti aar

1917

Kristiania kunstindustrimuseum (Norsk tidsskrift for haandverk og industri, 1917)

Utstilling af svensk bokhaandverk fra nutiden

Utstilling av Gerhard Munthes dekorative arbeider : Kristiania kunstindustrimuseum, september 1917

Velkenshornet (Særtryk av Kristiania Kunstindustrimuseums aarsberetning for 1916)

Velkenshornet (Særtryk av Kristiania Kunstindustrimuseums aarsberetning for 1916)

1918

Lunde, Bø og Seljord [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.8] (i samarbeid med Aschehoug)

Nordeuropæiske fajanser fra 16de til 18de aarhundrede : mai-juni 1918 : katalog over utstillingen : med historisk oversikter

Utstilling av svenske ryer fra ældre tid

1919

Kunstindustriemuseum Kristiania : Führer durch eine Ausstellung Chinesischer Gemälde

Utstilling av kinesiske bronser (ca. 1100 før Christus til ca. 1500 efter Cristus) fra generalkonsul Dr. E.A. Voretzsch'es samlinger : Kristiania kunstindustrimuseum : september 1919

Vedtægter for Foreningen Kristiania kunstindustrimuseums venner : vedtatt av den konstituerende generalforsamling 14de mars 1919

1920

Første nordiske fotografiutstillings élite samling og den norske videnskapelige utstilling i Kristiania kunstindustrimuseum : november 1920 : katalog

Kristiania kunstindustrimuseums sidste erhvervelser av italiensk keramik

Kviteseid og Laardals herreder [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.10] (i samarbeid med Aschehoug)

1921

Moderne engelsk bokkunst : katalog over utstillingen mai-juni 1921

1922

Gamle kniplinger : Kristiania kunstindustrimuseum : katalog over utstillingen november 1922

Middelaldersk guldsmedkunst i Norge : katalog over utstillingen

Vinje og Raulands herreder [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.9] (i samarbeid med Aschehoug)

1923

Chr. Langaards gave : katalog over utstillingen oktober 1923

Gammelt Kristiania-sølv ca. 1550-1850 : Kristiania kunstindustrimuseum : januar-februar 1923 : katalog over utstillingen

1924

Mo, Fyresdal, Vraadal, Nissedal og Nordre Tørdal [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.11] (i samarbeid med Aschehoug)

1925

Gamle bokbind i Norge

1926

Fører gjennem Kunstindustrimuseet i Oslo : med 24 ornamentmotiver og 16 plancher

Katalog over utstillingen av nyere norsk kirkelig kunsthaandverk : Kunstindustrimuseet Oslo : juni 1926

Kunstindustrimuseet i Oslo i femti aar : 1876 – 1926

Telemarken : sakregister for illustrasjonsmaterialet, personregister, samt engelsk resumé [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.17] (i samarbeid med Aschehoug)

Utstilling av tepper vævet efter Gerhard Munthes kartoner og tegninger : Kunstindustrimuseet, Oslo : april-mai 1926

1927

Stilartene i møbler : fra renessanse til empire : illustreret ved gjenstander i Kunstindustrimuseet i Oslo

1928

Gamle smykker i Norge 1550-1900

Katalog over utstilling av gammelrussisk malerkunst : februar-mars 1928

Utställning av modern svensk bokkonst : i Kunstindustrimuseet i Oslo : November 1928

1929

Kunstindustrimuseets venner : gaver gjennem ti år : katalog

Utstillingen av norsk gullsmedkunst 1929 i Nationalmuseum

1930

Benskulptur og hornarbeider i Norge og på Island : ca. 500-1850 : Kunstindustrimuseet i Oslo : februar-mars 1930

Kunstindustrimuseenes fremtid i almindelighet og Oslo's isærdeleshet : byggekomiteens planer og direktørens premisser

Nore, Opdal, Dagali [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.12] (i samarbeid med Aschehoug)

1931

Utstilling av litauisk folkekunst fra Ciurlionies galleri i Kaunas : Kunstindustrimuseet i Oslo : mars-april 1931

Utstilling av Sverre Pettersens arbeider : Kunstindustrimuseet i Oslo : februar 1931

1932

Billedvevningen i Norge under renessansen

Borddekning : Kunstindustrimuseets borddekningskonkurranse 1932

Kampen mot dragen : godt og ondt i sløid og søm : Kunstindustrimuseets og Aftenpostens utstilling : 22. april-10. mai 1932

Katalog over eldre og yngre kunstindustri fra Oslo kunstindustrimuseums dublettsamling  utarbeidet av museets funksjonærer : samlingen selges ved auksjon i Kunstindustrimuseet

Svensk stil och standard : utställning av modern svensk konstindustri anordnad av Sveriges Nationalmuseum i Kunstindustrimuseet i Oslo

Utstilling av fransk moderne bokkunst : katalog : Oslo, Stockholm, Köbenhavn, Göteborg

Utstilling av gamle tyske fajanser

Veggli, Rollag, Flesberg, Svene og Lyngdal [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.13] (i samarbeid med Aschehoug)

1933

Moderne franske bokbind : fra minister F. Wedel Jarlsbergs bibliotek : utstillet i Kunstindustrimuseet i Oslo mars 1933

Nye norske bokbind : katalog over utstillingen

Drakt og dans : bydrakten i Norge gjennom to hundre år

1934

Det Knudtzonske fideikommissølv

Hedmark fylkes nordre halvdel [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.14] (i samarbeid med Aschehoug)

Utstillingen av norsk bokkunst, boktrykk, bokbind 1934 : i Nationalmuseum

1935

Oluf Wold-Tornes dekorative arbeider : november-desember 1935

Prydsøm i farver : fra renessanse til empire

1936

Nordische Textilkunst von der Spätrömischen Zeit an bis zum Mittelalter : Internationaler Kongress für Vor- und Frühgeschichtliche Wissenschaften, 2. Session, Oslo, 1936 (i samarbeid med Universitetets Oldsaksamling)

Norsk nyttevev 1550-1850

Rumensk folkekunst og reiseliv

Stoff og farve : utstilling av norsk fabrikktekstiler og annen brukskunst : Det Danske Kunstindustrimuseum

Vedtekter for Kunstindustrimuseet i Oslo : vedtatt av museets styre på møter 18. november 1935 og 24. oktober 1936 : vedtatt av Oslo formannskap 24. juni 1936 : vedtatt av kgl. res. av 24. september 1937

Den tsjekkoslovakiske bok : utstilling i Kunstindustrimuseet april 1937

Sort og hvitt : italiensk grafikk : utstilling i Kunstindustrimuseet

Ungarsk kunstindustri og folkekunst

Søndre Østerdalen med Ytre Rendalen, Sollien og Solør [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.15] (i samarbeid med Aschehoug)

1938

Tisíc let norského výtvarného díla

Dansk kunsthaandværk : Kunstindustrimuseet i Oslo : 26. februar-13. marts 1938

Sunndalen på Møre [Fortids kunst i Norges bygder (1908-1938) b.16] (i samarbeid med Aschehoug)

1939

Moderne italiensk fotografikunst = Mostra d'arte fotografica Italiana = Exhibition of Italian photographic Art : Copenaghen, Stoccolma, Oslo (Editrice di Novissima, Roma)

1940

Illustrasjon av bøker : Kunstindustrimuseet i Oslo : utstillingsplanen av 1940

1941

Det gamle Christiania i billeder : Katalog over utstillingen

1946

Amerika bygger : utstilling av amerikansk arkitektur, 10.- 31. januar 1946

Fransk utstilling Oslo :  Kunstindustrimuseet, 11-20 oktober 1946 : offisiell katalog

Liturgisk utstilling : 12-29 sept. 1946

Norsk billedvev gjennom 400 år : 1540-1940

Norska bildvävnader : 7 november-15 december 1946 : Nationalmuseum, Stockholm (Nationalmusei utställningskatalog ; 127)

1948

Oslo-møbler gjennom 300 år : fører til Oslo snekkermesterlaugs jubileumsutstilling 1948

Svensk bondemaling : Nordiska museets utställning i Oslo 1948

Vatterte og stukne arbeider : utstilling i Kunstindustrimuseet : 1.-20. april 1948

Brukskunstundervisning : Nordisk utstilling i Kunstindustrimuseet, 7.-12. juni 1948

1949

Kort fører gjennom Kunstindustrimuseet i Oslo

UNESCO travelling print exhibition : from Impressionism till today (UNESCO, Paris)

1950

Hva vi kunne : 900 års jubileet for Oslo by : fører til utstillingen av kunstindustri i Oslo fra renessanse til i dag : juni-september 1950

Raderklassen i 50 år : Oslo 1950

1951

Den belgiske kunstindustriutstilling

En dansk trekant : utstilling i kunstindustrimuseene Oslo, Bergen og Trondheim 1951-52

Fire dansker : Nathalie Krebs, Helga Foght, Finn Juhl, Henrik Park : Kunstindustrimuseet i Oslo

Jugoslavisk folkekunst

1952

Blomsterutstillingen 1952 : 29. august-7. september

Brief guide to the Norwegian Gallery

De viktigste data gjennom 75 år

Fransk kunstindustri og kunst i norsk eie : fra renessanse til empire : fører : Kunstindustrimuseet i Oslo, april 1952

Kunstindustrimuseet i Oslo : 75 års jubileumsmøte i Rådhushallen : Oslo, 6. oktober 1952

Museets draktbilder : femti portretter fra renessanse til nutid

Museets publikasjoner 1876-1951 : bibliografi

Norsk emaljekunst i lyset : Kunstindustrimuseet i Oslo : juni, juli, august 1952

Vi kan - og kunne kle oss : drakt og mote i Norge 1700-1950 : Kunstindustrimuseet i Oslo, oktober 1952

1953

Bord og blomster : blomsterutstillingen 1953 : 11.-20. september

Fransk grafisk kunst : utstillingen "Grafikk i kunst og håndverk"

Gammelt norsk glass

Om museumsbygg, innredning, montering : Kunstindustrimuseet i Oslo 75 år

Norsk billedvev 1550-1800 (1953-1955)

Bind 1: Vevkunsten hos herremann og borger

Bind 2: Bruksvevninger i bygdene

Bind 3: Bøndenes billedvevninger 1600-1800

1954

Brukskunstneren Sverre Pettersen

Ingeniøren og oppfinneren Leonardo da Vinci : modellutstilling

Kristiania-sølv fra 1604-1854 : utstilling arrangert i anledning av Oslo Gullsmedlaugs 350-års jubileum

Polske bokillustrasjoner : Oslo 15-25 mai 1954

Jugoslavia sett med kamerakunstnerens øyne

1955

Kort fører gjennom Kunstindustrimuseet i Oslo : and brief guide to the Norwegian Gallery

Nordsjøkulturen : britisk kunsthåndverk 1650-1850 : fører til utstillingen i Kunstindustrimuseet i Oslo

Nye franske tapisserier : fra Atelier M. Francois Tabard Aubusson

1956

Dansk kvalitet i fire former : L.F. Foght, Johannes Hansen, Georg Jensen, Den Kgl. Porcelainsfabrik

Kongokunst : kunst og kunstindustri fra Belgisk Kongo

Nordsjøkulturen : britisk kunsthåndverk 1650-1850 : opplysende og illustrerte kommentarer til utstillingene 1955 i Kunstindustrimuseet i Oslo, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim, Vestlandske kunstindustrimuseum, Bergen med tre kommentarer av 1956

Utstilling av arbeider fra Norsk billedvev AS

Utstilling av finske ryer

1957

Alle jordens mennesker = The Family of man

1958

Franske billedtepper fra middelalder til i dag : utstilling i Kunstindustrimuseet i Oslo og Vestlandskekunstindustrimuseum, Bergen februar til april 1958

Norwegian art treasures : 900 years of textiles, sculpture and silver

Veronika Malata : applikerte tepper

1959

Herrebøe fajance fabrique 1759 : minneutstilling 1959 : katalog

Hulemalerier fra Sahara : Henri Lhotes ekspedisjon til Tassili

Karl-Erik Forsberg : utstilling Kunstindustrimuseet i Oslo : 27. oktober til 15. november 1959

Om filigran : teknikk, historikk, filigran i norsk eie (utg. i samarbeid med Vestlandske kunstindustrimuseum)

1960

Bibliografi : publikasjoner utgitt av Kunstindustrimuseet i Oslo 1952 til 1959

Gullranglen og andre barnerangler

Leonora Christina og kongeportrettene

Sølvskipet på Jarlsberg

1961

Fotokunst fra hele verden : Oslo kameraklubbs jubileumsutstilling : 1921 - 40 år – 1961

Motzaus samling : moderne malerier og skulpturer

Salgsutstilling : antikviteter og bildende kunst

Delfter keramikk : tradisjon, arkitektur, eksperiment : "De Porceleyne Fles", Holland, anno 1653

Sydpolen 1911-1961 : minneutstilling ved 50-års jubileet for Roald Amundsens Sydpol-ekspedisjon 1910-12

1962

Hadeland festhilsen : 200 år : jubileumsutstilling 12.-28. oktober 1962

Oddmund Kristiansen

Orientering om Hadeland glassverks jubileumsutstilling

Vakre bord : Kunstindustrimuseet, 4.-16. september 1962

1963

Katalog over en utstilling av norsk industrial design

Musikkinstrumenter fra Tsjekkoslovakia gjennom tidene

Norsk/Norwegian industrial design

Polsk folkekunst

1964

Jugoslaviske tepper og keramikk

Malerfagutstillingen

Moderne belgisk billedvev og keramikk

Stengodsutstilling : [Arne Ranslet] : 1400 C

Synnøve Aurdal : billedtepper

Eisenstaedt : Witness to his time : en fotoutstilling

1965

Anne-Marie Backer Mohr

Arbeidet ved Muthesius-Werkschule, Kiel

British books : an exhibition of recent publications

Eli-Marie Johnsen og Per Gøransson

Francois & Bernard Baschet : Lydskulpturer

Malerier og grafikk fra Mexico

Modern decorative arts of Japan

Moderne polsk billedvev

Tsjekkoslovakisk glass, keramikk og tekstiler

Vakre bord gjennom 100 år

Wenche Koren

Elise Jakhelln

Le Corbusier 1887-1965

1966

Applikasjoner av Marie Lunde

Bulgarsk folkekunst

Spode Copeland 1765-1965 : engelsk stentøy og porselen

Tre og tekstil ved 3 : tre husflidsdesignere: Else Poulsson, Agnes Skykkelstad, Aage Schou

Arkitekturens stemme : fotografier av Lucien Hervé, til tanker av Paul Valéry

Bokutforming : eksempler og utkast av Richard von Sichowsky og hans elever ved Staatliche Hochschule für bildende

Künste in Hamburg

Wegner

1967

4 grafiske formgivere : Leif F. Anisdahl, Carl D. Christensen, Roy Gulbrandsen og Kjell Armand Johansen

Magdalena Abakanowicz' arbeider i vev

Myntgravør Øivind Hansen : separatutstilling : i Kongsberg

Vakre bord

Atelier Norsk billedvev

Jerome Wallace

Randi Hoaas : billedvev

Sovjetisk brukskunst

1968

Damaskveving på bondegården : dekketøy i Gudbrandsdalen (Aschehoug)

H.C. Andersens inntog i himmelen : og andre malerier av Kjell Pahr-Iversen

Halvannet hundre tepper fra "Tusen og én natt" : utstilling av orientalske tepper

Hans Majestet Kong Olav V's gave av kongelige norske drakter

Koreansk kunst i norsk eie : keramikk og bronse : utstilling arrangert ved Norsk koreaforening

Norske møbler i fortid og nåtid : middelalder 1100-1600 : nåtid 1940-1967

Rumenske ikoner : glassmaleri

1969

En norsk samling japansk keramikk : leirtøy, stengods, porselen

Jean Lurcat : tapestries = tapisseries

Mexico : kunst gjennom 3000 år

Rumensk vevkunst : gammel og ny

Sydhavstekstiler : Tapa samlet av seilskuteskippere fra Arendal (samarbeid med Aust-Agder museet og Universitetets etnografiske museum)

Seltene Fayencen in ausländischen Museen

1970

Birgit Hagen : billedvev

Helen Escobedo

Nutida tysk guldsmedskonst : smycken och emaljarbeten 1950-1970 (utg. av Gesellschaft für Goldschmiedekunst, Hamburg)

Sergio de Castro

1971

Einar Forseth

Moderne polsk scenografi

Utstillingen Norsk tekstil nå

Tegneren Herman Bongard

Tapisseries Norvégiennes de l'Art  Nouveau a nos jours (utg. av Manufacture Nationale des Gobelins, Paris)

1972

Fra moderne amerikansk tekstilkunst = Modern American textile sculptures and tapestries

Emi Fuzii: Stengods, Margareta Gelin: tekstile tankebilder

1973

Frida Hansen (1855-1931) : europeeren i norsk vevkunst

Glasskunstneren Benny Motzfeldt

Les Chateaux de la Loire - Die Wasserburgen Westfalens

1974

Ceramic forms : work made by seven British potters between 1973 and 1974

Gudrun Anker : minneutstilling

Laila Karttunen : billedtepper, veggtepper, veggbroderier

Lea Tennberg : billedtepper

Siri Aurdal : skulptur

Synnøve Anker Aurdal : billedvev

Vakre bord i Kunstindustrimuseet

Statens stipendieutstilling for brukskunstnere

1975

Formingsfag i 100 år : 1875-1975 : Statens lærerskole i forming Oslo

Navaho indianernes vevkunst

Norges gemmologisk selskap 25 år arrangerer sammen med Norges gullsmedforbund utstillingen «Stener & smykker»

Norsk keramik & tekstil i frie former

1976

Broderi i brennpunktet : katalog : jubileumsutstilling nr 1

Broderikunst og prydsøm : en liten historisk oversikt

Klare Schees vevstue: Biri-tapeter, veggtekstiler, ryer, dekorasjonsvev

Kunstindustrimuseet i Oslo : en kavalkade av aktuell kunstindustri gjennom hundre år

Nordisk industridesign : hva, hvorfor, hvordan

Norsk tinn fra laugstiden

OK : 100 år i god form : informasjon fra Kunstindustrimuseet i Oslo

1977

Art Nouveau, Jugendstil, Modern style

Dagrun Høyem Lange-Nielsen : applikasjoner

"De fire årstider": brodert frise av Torvald Moseid

Kasakhisk brukskunst

Fire fra Sverige: tekstil, sølv, stentøy : katalog

En norsk samling kinesisk keramikk : lertøy - stengods – porselen

Ny tsjekkisk tekstilkunst

Scenografi

1978

4 danske billedvævere : Berit Hjelholt, Naja Salto, Jane Balsgaard, Annette Holdensen

Anne-Marie Backer Mohr : "Aske, sten, porselen"

Grete Prytz Kittelsen : emaljekunst og design

Ord, symbol, bilde : grafisk design i norsk miljø

Sari : indisk kunsthåndverk

Vårt daglige miljlø 1918-1978

1979

Arne Jon Jutrem i Oslo kunstindustrimuseum 23.8-16.9 1979

Bjørg Abrahamsen : Tekstiler til glede

Bjørn Ianke

Email : Kunst aus dem Feuer : [eine Ausstellung des Goethe-Instituts ...]

Gustav Gaudernack : en europeer i norsk jugend : introduksjon og 150 arbeider

Kith Mjøen & Arne Åse : tekstilkunstner, keramiker

Norsk kunsthåndverk 1979 (Norske kunsthåndverkere)

Oslo-sølv i 400 år

Hanna Christie (Abrahamsen)

1980

Ars Vitrea : Nordiska glasmålningar

Art nouveau Textil-Dekor um 1900 : Katalog zur Ausstellung des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart

Fantasi og virkelighet : glass til hverdag og fest

Ficana : en milesten på veien til Roma

Glass fra Hadelands glassverks egne samlinger

Inger Gulbrandsen ; Anne Grete Pløen

Ole Olsen Moene : norsk treskjærer med europeisk ry

Russian kerchiefs and shawls : treasures of the Order of Lenin State Museum of History

Utstillingen «Lys og kunst» : belysningens innflytelse på vårt miljø sett med kunstnerøyne

Vakre bord

1981

Damaskveving på bondegården : dekketøy i Gudbrandsdalen : den ekenmarkske vevemetode 2. utg.

British books on antiques and collectiong : an exhibition

Dobbelt - W : Birgit Wessel og Bendt Winge: to pionerer i norsk brukskunst : retrospektiv utstilling

Folkedrakter fra Baltikum til Balkan

K. Holst Andersen, metallarbeider :  Risse Berntsen, veggtepper : Dansk duett

Kunstindustrimuseet i Oslo : publikasjoner 1876-1976

Lise Skjåk Bræk : klær som uttrykk

Design: Rud Thygensen & Johnny Sørensen

1982

Aktuell svensk form

Gudenes gull : Oro del Peru

Hadelands glassverk : utstilling i Kunstindustrimuseet i Oslo

"Mästartryckaren" : Erik Ljungberg, Floda : en epok i svenskt textiltryck

Norsk billedvev : et atelier og en epoke (Dreyer)

Norwegen : Bildweberei und Email von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart

OK : et festskrift til Inger-Marie Kvaal Lie

Ornamenter for norsk treskjærerkunst

Oro del Peru : gudenes gull : Kunstindustrimuseet i Oslo : 17 januar-14 februar 1982

Porslin från Sèvres

Sølv og sagakvad : John Rimer

Bilder i glass

Finske smykkekunstneren Björn Weckström

Reidun Sissel Gjerdrum

Tostrup 1832-1982 : seks generasjoner i ett museum

1983

Dora Jung

Sheila Hicks

Hans Jørgen Toming

3 danske keramikere : Hans Munck Andersen, Gerd Hiorth Petersen, Bo Kristiansen

Art nouveau : Textildekor um 1900

Vern og venn i 100 år : Kunstindustrimuseets "Sølvdamer" 1883-1983

1984

Emaljekunstneren Sigurd Alf Eriksen : en retrospektiv utstilling

Form Island

Gudrun Skeie Stokstad : tekstil

Interiør nå : norsk eksperimentell design

Norsk kunsthåndverk 1984 : 10 år : jubileumsutstilling i Kunstindustrimuseet i Oslo (Norske kunsthåndverkere)

Svenskt silver idag

To kunsthåndverkere fra Japan : Ikat-vev av Jun Tomita og keramikk av Takeshi Yasuda

Vippen Poulsson : sentral norsk motedesigner : skisser og tegninger 1932-66

Zoravia Bettiol : tekstilkunst

1985

"- det vil føre kraft til andre" : to norske gullsmeder som professorer østenfor sol og vestenfor måne : Ragnar Hansen, Christian Gaudernack

Diplom 1985 : fagavdeling keramikk

Finsk Unika Glass

Porsgrund porselen 100 år : jubileumsutstillinger i Kunstindustrimuseet i Oslo og De Sandvigske samlinger

Sammenhenger : Angelo Mangiarotti

20 mesh 85

1986

3 fra New York : Ivy Ross - smykker, Robert Ebendorf - smykker, James Evanson – lamper

Coke! : Coca-Cola 1886-1986: designing a megabrand : The Boilerhouse

Diplomutstilling : avgangsstudentene ved Statens håndverks- og kunstindustriskole stiller ut : maler, metall, grafisk design & illustrasjon, klær og kostyme, tekstil, keramikk

Dyden og fliden : norske navneduker i Kunstindustrimuseet i Oslo

En levende tradisjon : franske billedtepper 1945-1985

Hannah Ryggen : en dikter i veven (Aschehoug)

Hannah Ryggen : en dikter i veven : Kunstindustrimuseet i Oslo 5. april - 4. mai 1986

Norsk kunsthåndverk 1986 (Norske kunsthåndverkere)

Quelques visages céramique

The Lunning prize

Tone Vigeland : smykker

1987

Christa-Maria Jeitner : Textilkunst

Gløden fra Bornholm : studioglas i 10 år

Holthe-samlingen : en samling kinesisk kunst privat norsk eie

Kunstindustrimuseet i Oslo presenterer : Ole Lislerud, Kjell Hommerstad, Bente Ulvik

Norsk kunsthåndverk 1987 (Norske kunsthåndverkere)

Plysj, palmer og pomponger - 1840-1900

Swedish textile art (National Museum of Modern Art Kyoto)

Terres de France : fransk keramikk i dag

1988

Diplomutstilling : SHKS : avgangsstudentene ved Statens håndverks- og kunstindustriskole stiller ut sine arbeider

Duk bre deg : en skisse over bordteppets og dukens historie

Hans N. Dahl : 30 år på trøkk

Heidi Guthmann Birck, Aage Birck : skulptur, unika i keramik

Norsk form '88 : aktuell design i norsk industriproduksjon

Norsk kunsthåndverk 1988 (Norske kunsthåndverkere)

Bordtepper og duker gjennom 400 år

Prisliste : Forfengelighetens fyrverkeri : smykker idag - og i går

"Tre tanter med følge" - nye uttrykk i tekst

1989

4. Internasjonale Kniplingsbiennale 1989 = 4e Biennale Internationale de la Dentelle (Musée du Costume et de la Dentelle, Brussel)

"Alle ting er tre"

Bruk i fokus : tema: keramikk : landsdelsutstilling

Craft today USA : a cultural presentation of The United States of America (The American Craft Museum, New York)

Fra tempel til hesterygg : den tibetanske teppetradisjonen

Hovedfagstudentenes utstilling 89 (Statens håndverks- og kunstindustriskole)

Norsk kunsthåndverk 1989 (Norske kunsthåndverkere)

Vetri di Murano : Veneziansk glasskunst 1400-1989

1990

[Hovedfagsstudentenes utstilling 1990] : tekstil, metall, keramikk

Contemporary Norwegian Ceramics (Oslo International Ceramics Symposium)

Japan's traditional crafts: spirit and technique

Kaffe Fassett

Norsk keramikk 1940-90

Norsk kunsthåndverk 1990 (Norske kunsthåndverkere)

Med mesterens hånd : japansk kunsthåndverk i Kunstindustrimuseet i Oslo

1991

Design som strategisk virkemiddel i produksjonsprosessen : designutstilling

Frida Hansen og de andre - : transparente portierer 1897-1930

Inn i vår tid : norsk kunsthåndverk og design 1890-1990

Jewelry today Japan 1991 : Japan today in Scandinavia : Oslo, Trondheim, Bergen (Japan Jewellery Designers Association)

Kaj Franck : muotoilija (Konstindustrimuseet, Helsingfors)

Om kunstindustri (Kunstindustrimuseene i Norge)

Hovedfag SHKS 1991

1992

Drager : gullsmedkunsten og drømmen om det nasjonale

Norsk kunsthåndverk 1992 (Norske kunsthåndverkere)

[Hovedfag SHKS 1992]

Glass - så klart! : tsjekkisk glasskunst 1650-1992

1993

Bok og menneske i 350 år

Drachen aus dem Norden: Norwegische Goldschmiedkunst um die Jahrhundertwende und ihr Einfluss auf Deutschland (Kunstgewerbemuseum, Berlin i samarbeid med Kunstindustrimuseet)

Høydepunkter = Highlights

Mestermøte : norsk og internasjonal samtidskeramikk

Norsk kunsthåndverk 1993 (Norske kunsthåndverkere)

SHKS hovedfag 1993

Vevskolen i Scherrebek 1896-1903

1994

I full blomst

Magiske rom : norske scenografer stiller ut

Nora Gulbrandsen på Porsgrund (Huitfeldt)

Nora Gulbrandsen på Porsgrund : 100 års jubileumsutstilling

Nordiska profiler = Nordic images

Norsk olympisk design : fra gullmedaljer til dataspill

Olympisk design : utstilling

Vi blomstrer! : Kunstindustrimuseet i Oslo, 10. april - 14. august 1994

"In full bloom"

1995

- bare plast?! : revolusjon i design (Norsk form/Messel forlag)

Dragons from the north : Norwegian silver around 1900 including an  article on the Neoceltic art in Ireland

Dronning Maud : et liv - en motehistorie (Grøndahl Dreyer)

The jewelry of Tone Vigeland : 1958-1995

Kongelige glas : udstilling af drikkeglas, glasservicer og pokaler gennem 400 år (Det Kongelige Sølvkammer, København)

Kunstindustrimuseet i Oslo [brosjyre]

Nordisk smykkekunst = Nordic jewellery : [1. Nordiske smykketriennale] (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København)

Gløden fra Bornholm : studioglas i 10 år

1996

Art deco, funkis, Scandinavian design (Orfeus)

Hovedfagsutstillingen SHKS 1996

Norsk kunsthåndverk 1996 (Norske kunsthåndverkere)

Bilder på glass

1997

Kunsthåndverket lenge leve, eller? Rapport fra symposium 22. september 1997 (Det tenkende øye)

Arvesølvet : norsk sølv i tusen år (Orfeus)

Norway’s silver heritage: 1000 years of Norwegian silver

Blått som havet : keramisk blåmaleri fra Peking til Porsgrund

Det veltalende objekt : norsk kunsthåndverk 1975-1997 (Det tenkende øye)

Gifts of the forest, gifts of the loom : Norwegian women in contemporary wood and textile art

Hovedfag 97 SHKS

Skjønnhet & udyr : MC-design og historie (Norsk vegmuseum)

1998

Hovedfagsutstillingen SHKS 1998

Poezija v dereve i tekstile : tvorenija sovremennykh norvezkikh khudoznits

Tias Eckhoff : en pionér i norsk industridesign

1999

Hovedfagsutstilling 1999

Norsk kunsthåndverk 99 (Norske kunsthåndverkere)

Kunstindustrimuseet presenterer ... Kaffe, te og sjokolade

2000

Design, symbol, stil : kunst og industri i det 20. århundret

Hovedfagsutstillingen 2000

Mote : trender og designere Oslo 1900-2000

Kongelige sølvtafler = Royal silver services

Skatter fra Kreml

2002

Fire kongelige brudekjoler

Hovedfagsutstillingen 2002 : Kunstfag, Statens håndverks- og kunstindustriskole

Hovedfagsutstillingen 2002 : Designfag, Statens håndverks- og kunstindustriskole

Triennale 2002 : tekstil, fiber (Norske kunsthåndverkere)

2003

Bente Sætrang : mønster, mening, minner

Hovedfagsutstillingen 2003 : Designfag

Hovedfagsutstillingen 2003 : Kunstfag

Kunstindustrimuseet i Oslo (Brosjyre)

Svensk samtidskeramikk

Toulouse-Lautrec & Co på Kunstindustrimuseet