Dokumentasjonsarkivet inneholder blant annet skissebøker etter Grete Prytz Kittelsen.
Dokumentasjonsarkivet inneholder blant annet skissebøker etter Grete Prytz Kittelsen.
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Dokumentasjon av kunstinstitusjoners historikk og kunstnerarkiver er noe av det du kan finne i samlingene.

Arkivsamlingene inneholder et omfattende dokumentasjons- og forskningsmateriale av stor kunst- og kulturhistorisk betydning. Materialet er variert når det gjelder innhold, form og omfang og kan bestå av brev, foto, tegninger, notater, dagbøker, manuskripter, møtebøker, journaler, kopibøker og regnskap.

Arkivene etter Nasjonalmuseets tidligere selvstendige institusjoner: Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Norsk Arkitekturmuseum og Riksutstillinger utgjør hovedtyngden av materialet. Samlingene dokumenterer institusjonenes historie og virksomhet – som utstillinger, kunstinnkjøp, tilsettinger, byggeprosjekter, regnskap, kunstformidling, inn- og utlån.

Arkivsamlingene inneholder også en rekke privatarkiv etter kunstnere, designere, forskere, samlere, bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger.

Dokumentasjonsarkivet består videre av et omfattende kildemateriale over norske enkeltkunstnere, der grunnlagsmaterialet til Norsk Kunstnerleksikon utgjør hovedvekten, samt dokumentasjon over verk i egen samling.

Arkivmateriale vil bli tilgjengelig på bestilling når vi åpner dørene igjen. Dette kan gjøres via e-post historiskarkiv@nasjonalmuseet.no eller gjennom Arkivportalen.

Privatarkiv etter arkitekter er tilgjengelig på forespørsel i Nasjonalmuseet – Arkitekturs studiesal.

Kontakt dokumentasjonsarkivet