Dokumentasjonsarkivet inneholder blant annet skissebøker etter Grete Prytz Kittelsen.
Dokumentasjonsarkivet inneholder blant annet skissebøker etter Grete Prytz Kittelsen.
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Dokumentasjon av kunstinstitusjoners virksomhet, samt kunstneres private arkiv er noe av det du finner i samlingen.

Arkivsamlingene består hovedsaklig av arkivmaterialet etter Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Kunstindustrimuseet, Arkitekturmuseet og Riksutstillinger. Arkivet inneholder et omfattende dokumentasjons- og forskningsmateriale av stor kunsthistorisk og kulturell betydning. Arkivene dokumenterer institusjonenes historie og virksomhet – deres utstillinger, kunstinnkjøp, tilsettinger, byggeprosjekter, regnskap, kunstformidling, inn- og utlån, og kunstnere. 

Privatarkiv

Arkivsamlingene inneholder også privatarkiv etter kunstnere, forskere, samlere, foreninger, organisasjoner, lag og bedrifter. Materialet er variert når det gjelder innhold, form og omfang og kan bestå av brev, foto, tegninger, notater, dagbøker, manuskripter, møtebøker, journaler, kopibøker og regnskap.

Privatarkiv etter arkitekter er tilgjengelig på forespørsel i Nasjonalmuseet – Arkitekturs studiesal

Kontakt dokumentasjonsarkivet