Dokumentasjonsarkivet inneholder blant annet skissebøker etter Grete Prytz Kittelsen.
Dokumentasjonsarkivet inneholder blant annet skissebøker etter Grete Prytz Kittelsen.
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Dokumentasjon av kunstinstitusjoners historikk og kunstnerarkiver er noe av det du kan finne i samlingene.

Arkivsamlingene inneholder et omfattende dokumentasjons- og forskningsmateriale av stor kunst- og kulturhistorisk betydning.

Materialet har variert innhold, form og omfang, og kan bestå av brev, foto, tegninger, notater, dagbøker, manuskripter, møtebøker, journaler, kopibøker og regnskap.

Arkivene etter Nasjonalmuseets tidligere selvstendige institusjoner Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Norsk Arkitekturmuseum og Riksutstillinger utgjør hovedtyngden av materialet. Samlingene dokumenterer institusjonenes historie og virksomhet – som utstillinger, kunstinnkjøp, tilsettinger, byggeprosjekter, regnskap, kunstformidling, inn- og utlån.

Arkivsamlingene inneholder også en rekke privatarkiv etter kunstnere, designere, forskere, samlere, bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger.

Privatarkiv etter arkitekter er tilgjengelig på forespørsel i Nasjonalmuseet – Arkitekturs studiesal.

Dokumentasjonsarkivet består videre av et omfattende kildemateriale over norske enkeltkunstnere, der grunnlagsmaterialet til Norsk Kunstnerleksikon utgjør hovedvekten, samt dokumentasjon over verk i egen samling.

Praktisk informasjon for besøkende til arkivet

Besøksadresse: Dronning Mauds gate 2.

Åpningstider fra 30. august: Mandag – fredag 10–15

Ved besøk

Når du kommer til Nasjonalmuseets bibliotek og arkiv henvender du deg i bibliotekskranken. Yttertøy og vesker må henges i gjestegarderoben, der er det låsbare skap. Du kan ta med deg skrivemateriell og nødvendige papirer inn på lesesalen. Mobiltelefon skal være på lydløs gjennom hele besøket. Du vil bli satt i kontakt med en av arkivarene som vil møte deg for å levere ut forhåndsbestilt arkivmateriale og vise deg hvor du skal sitte.

Bestilling av arkivmateriale

Arkivmateriale er tilgjengelig etter avtale og må forhåndsbestilles.

Dette gjøres gjennom Arkivportalen.no, eventuelt ved henvendelse til dokumentasjonsarkivet@nasjonalmuseet.no

Til samme adresse kan du rette spørsmål knyttet til arkivmateriale og bestilling.

Man må beregne opp til 3 dagers behandlingstid fra bestilling til utlevering av arkivmateriale.

Bruk av Arkivportalen

For å kunne bestille materiale på Arkivportalen.no må du registrere deg som bruker. Deretter kan du søke frem arkivstykker og mapper og legge dem i «Min tralle». Du sender så bestillingen til «Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design» for fremhenting til lesesal. Det er en begrensing på 13 arkivstykker (bokser eller protokoller) per bestilling.

Reglement for bruk av arkivmateriale

Reglementet finner du her. Husk at du håndterer unikt originalmateriale så les reglementet nøye og utvis forsiktighet.

Du kan få utlevert inntil 3 arkivstykker/bokser av gangen. Når du er ferdig for dagen, kontakter du arkivaren og signerer utleveringsskjema og besøksprotokoll. Du kan reservere materialet i inntil 7 virkedager.

Taushetsbelagt materiale

Enkelte arkivdokumenter kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Du må søke spesielt om innsyn i dette materialet. Ta kontakt med dokumentasjonsarkivet@nasjonalmuseet.no. 

Kopiering

Bruk av eget digitalt kamera er tillatt, ellers vil kopiering av arkivmateriale bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Kopieringen utføres av arkivets personale.

Besøkende er selv ansvarlig for å klarere opphavsretten for eventuelt videre bruk og publisering av kopiert materiale, samt overholde lovverk knyttet til gjengivelse og publisering av materiale med sensitivt innhold (personvernlovgivingen). Kopier av klausulert materiale vurderes særskilt.