Biblioteket abonnerer på en rekke løpende tidsskrifter, flere av disse er tilgjengelig digitalt. Tidsskrifter som krever brukernavn og passord eller er IP-baserte kan leses i biblioteket.

Oversikten under er inndelt etter fagområde.

Arkitektur

Tidsskriftet A (årg. 2013-)

Gratis tilgang

The Architectural Review (årg. 2009-)

Tilgang via brukernavn og passord

Arkitektur (årg. 2015-) 

Tilgang via brukernavn og passord

Arkkitehti (årg. 1960-)

Tilgang via brukernavn og passord

Casabella (årg. 2015-)

Tilgang via brukernavn og passord 

Docomomo (årg. 2010-)

Gratis tilgang

Domus (årg. 2013-)

Tilgang via brukernavn og passord

Future Anterior (årg. 2004-)

Tilgang via IP-adresse

The Journal of Architecture (årg. 1997-)

Tilgang via IP-adresse

Journal of Landscape Architecture (årg. 2006-)

Gratis tilgang 

Magasin for Bygningskunst og Kultur (årg. 2021-)

Gratis tilgang 

Nordisk arkitekturforskning (årg. 1987-)

Gratis tilgang

Oslo Byleksikon 

Tilgang via IP-adresse

Topos (årg. 2013-)

Tilgang via brukernavn og passord

Eldre og Moderne Kunst

The Art Bulletin (årg. 1997-)

Tilgang via IP-adresse

Art bulletin of Nationalmuseum Stockholm (årg. 2013-)

Gratis tilgang

Art in Print (årg. 2011-2019)

Tilgang via IP-addresse

Art journal (årg. 1997-)

Tilgang via IP-adresse

Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History (årg. 1997-)

Tilgang via IP-adresse

Kunst og kultur (årg. 2002-)

Tilgang via IP-adresse

Metaphysical Art (årg. 2002-)

Gratis tilgang 

Perspective Journal (årg. 2015-)

Gratis tilgang

Sculpture Journal (årg. 2005-)

Tilgang via IP-adresse

Zeitschrift für Kunstgeschichte (årg. 2016-)

Tilgang via IP-adresse

Samtidskunst

Afterall (årg. 1998-)

Tilgang via brukernavn og passord 

Aperture (årg. 1950-)

Tilgang via brukernavn og passord 

Art Review and Art Review Asia (årg. 2006-)

Tilgang via brukernavn og passord

Bidoun (årg. 2004-2013)

Gratis tilgang

The Blue Notebook: Journal for artists' books (årg. 2006-)

Gratis tilgang 

Kunst EE (årg. 1958-)

Gratis tilgang 

Kunst Pluss 

Gratis tilgang til et utvalg av artikler

KUNSTFORUM International (årg. 1973-)

Tilgang via brukernavn og passord 

Kunstjournalen B-post (årg. 2006-2015)

Gratis tilgang

October (årg. 2001-)

Tilgang via IP-adresse

Third Text (årg. 1997-)

Tilgang via IP-adresse

TrAP (10 Undersøkelser) (årg. 2016-)

Gratis tilgang 

Uncertain States / Scandinavia (årg. 2016-)

Gratis tilgang 

Kunsthåndverk og design 

Ceramic Review (årg. 2012-)

Tilgang via brukernavn og passord 

Ceramics Art + Perception (årg. 2008-)

Tilgang via brukernavn og passord 

Ceramics Monthly (årg. 1953-)

Tilgang via brukernavn og passord 

Crafts (årg. 1970-)

Tilgang via brukernavn og passord

Design and Culture (årg. 2009-)

Tilgang via IP-adresse

Fashion Practice (årg. 2009-)

Tilgang via IP-adresse

Fashion Theory (årg. 1997-)

Tilgang via IP-adresse

Formakademisk (årg. 2008-)

Gratis tilgang

Formkraft - Danske Kunsthåndværkeres & Designeres tidsskriftsarkiv (årg. 1948-2009)

Gratis tilgang

FORMbanken (årg. 2009-)

Tilgang via brukernavn og passord 

Hemslöjd (årg. 2014-)

Tilgang via brukernavn og passord

Interiors (årg. 2010-)

Tilgang via IP-adresse

The journal of Dress History (årg. 2017-)

Gratis tilgang

The journal of Modern Craft (årg. 2008-)

Tilgang via IP-adresse

Textile history (årg. 1997-)

Tilgang via IP-adresse

West 86th (årg. 1993-)

Tilgang via IP-adresse

Konservering

British Museum Technical Research Bulletin (årg. 2007-2015)

Gratis tilgang

Journal of the American Institute for Conservation (årg. 1997-)

Tilgang via IP-adresse

Journal of the Institute of Conservation (årg. 2009-)

Tilgang via IP-adresse

Meddelelser om konservering - før 2012 / etter 2012 

Gratis tilgang

The National Gallery Technical Bulletin (årg. 1977-2016)

Gratis tilgang

News in Conservation (årg. 2007-)

Gratis tilgang

Norske Konserves (årg. 1989-)

Gratis tilgang

Restaurator (årg. 1995-)

Tilgang via IP-adresse

Restauro (årg. 2013-)

Tilgang via brukernavn og passord 

Studies in Conservation (årg. 1997-)

Tilgang via IP-adresse

Techne: la science au service de l'histoire de l'art et des civilisations (årg. 2012-)

Gratis tilgang

WAAC Newsletter (årg. 1979-2012)

Gratis tilgang

Museologi

Journal of Museum Education (årg. 1997-)

Tilgang via IP-adresse

Museum History Journal (årg. 2008-)

Tilgang via brukernavn og passord 

Museum International  (årg. 1948-)

Tilgang via brukernavn og passord 

Manifesta Journal (nr. 1-12)

Gratis tilgang

Museum Management and Curatorship (årg. 1982-)

Tilgang via brukernavn og passord 

Museums & Social Issues (årg. 2006-)

Tilgang via brukernavn og passord 

Museumsnytt/Museum (årg. 2000-)

Gratis tilgang

Nordisk museologi (årg. 1993-)

Gratis tilgang 

Norsk museumstidsskrift (årg. 2015-)

Gratis tilgang

Perspective (årg. 2015-)

Gratis tilgang

Tverrfaglig, Annet

Art Education (årg. 1997-)

Tilgang via IP-adresse 

Art Libraries Journal (årg. 2015-)

Tilgang via IP-adresse 

Art Newspaper (årg. 1990-)

Tilgang via brukernavn og passord 

Billedkunst 

Et utvalg artikler er gratis tilgjengelig

Byminner (årg. 2007-)

Gratis tilgang fra Nasjonalbiblioteket

Coup de Fouet (årg. 2003-)

Gratis tilgang

Ekfrase (årg. 2010-)

Tilgang via IP-adresse

Heritage & Society (2008-)

Tilgang via brukernavn og passord 

International Journal of Education & the Arts (årg. 2000-)

Gratis tilgang 

Journal of Heritage Tourism (2006-)

Tilgang via brukernavn og passord

Kunstkritikk (årg. 2003-)

Gratis tilgang

Nordic Journal of Art and Research (tidligere Information) (årg. 2012-)

Gratis tilgang

Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri (årg. 2005-2017)

Gratis tilgang

PARSE journal (årg. 2015-)

Gratis tilgang

Romantik (årg. 2012-2017)

Gratis tilgang

Romantik (årg. 2018-2021)

Gratis tilgang

St. Hallvard (årg. 1915-2016)

Gratis tilgang fra Nasjonalbiblioteket

Studies in Art Education (årg. 1996-)

Tilgang via IP-adresse 

Subjekt 

Tilgang via brukernavn og passord

Vis - Nordic Journal for Artistic Research  (årg. 2018-)

Gratis tilgang