(siden er under bearbeidelse og blir oppdatert fortløpende)

Idunn tilbyr fri tilgang til en rekke bøker og tidsskrifter. I forbindelse til Korona-krisen åpnet de midlertidig alt innhold for alle til bibliotekene i Norge åpner igjen.

Arkitektur

The Architectural Review (Kontakt bibliotekspersonalet for brukernavn og passord)

Arkitektur (Sverige) (Kontakt bibliotekspersonalet for brukernavn og passord)

Arkkitehti (Kontakt bibliotekspersonalet for brukernavn og passord)

Byggekunst / Arkitektur N - Digitaliserte utgaver av Byggekunst og Arkitektur N (Gratis tilgang, men ikke alle artikler er digitalisert)

Domus (Kontakt bibliotekspersonalet for brukernavn og passord)

The Journal of Architecture (Tilgang via IP-adresse)

Nordisk arkitekturforskning (Tilgang via IP-adresse)

Eldre og Moderne Kunst

The Art Bulletin (Tilgang via IP-adresse)

Art bulletin of Nationalmuseum Stockholm (Gratis tilgang)

Art in Print (Kontakt bibliotekspersonalet for brukernavn og passord)

Art journal (Tilgang via IP-adresse)

Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History (Tilgang via IP-adresse)

Kunst og kultur (Tilgang via IP-adresse)

October (Tilgang via IP-adresse)

Paragone (Gratis tilgang)

Sculpture Journal (Tilgang via IP-adresse)

Samtidskunst

Afterall (Tilgang via IP-adresse)

Artforum International (Kontakt bibliotekspersonalet for brukernavn og passord)

ArtReview (Gratis tilgang)

Bidoun (Gratis tilgang)

Flash Art (Gratis tilgang)

Frieze (Kontakt bibliotekspersonalet for brukernavn og passord)

Kiasma magazine (Gratis tilgang)

Kunst Pluss (Gratis tilgang til et utvalg av artikler)

KUNSTFORUM International (Kontakt bibliotekspersonalet for brukernavn og passord)

Kunstjournalen B-post (Gratis tilgang)

Third Text (Tilgang via IP-adresse)

Design, Kunsthåndverk

American craft magazine (Gratis tilgang)

Ceramic Review (Kontakt bibliotekspersonalet for brukernavn og passord)

Ceramics Art + Perception (Kontakt bibliotekspersonalet for brukernavn og passord)

Design and Culture (Tilgang via IP-adresse)

Fashion Practice (Tilgang via IP-adresse)

Fashion Theory (Tilgang via IP-adresse)

Formakademisk - Forskningstidsskrift for design og designdidaktikk i regi av OsloMet – publiserer open access forskning innen design og designutdanning i et innovativt og bærekraftig perspektiv. (Gratis tilgang)

Interiors (Tilgang via IP-adresse)

The journal of modern craft (Tilgang via IP-adresse)

Kunsthåndverk - Det eneste magasinet i Norden som dekker fagområdet kunsthåndverk. Det er også et av Norges mest tradisjonsrike tidsskrift for visuell kunst, med førsteutgaven datert 1980. (Kontakt bibliotekspersonalet for brukernavn og passord)

Textile history (Tilgang via IP-adresse)

West 86th (Tilgang via IP-adresse)

Konservering

British Museum Technical Research Bulletin (Gratis tilgang)

Journal of the American Institute for Conservation (Tilgang via IP-adresse)

Journal of the Institute of Conservation (Tilgang via IP-adresse)

Meddelelser om konservering - før 2012 / etter 2012 (Gratis tilgang)

The National Gallery Technical Bulletin (Gratis tilgang, ikke inneværende årgang)

News in Conservation (Gratis tilgang)

Norske Konserves (Gratis tilgang)

Restauro (Kontakt bibliotekspersonalet for brukernavn og passord)

Studies in Conservation (Tilgang via IP-adresse)

WAAC Newsletter (Gratis tilgang)

Museologi

Journal of Museum Education (Tilgang via IP-adresse)

Manifesta Journal (Gratis tilgang Nr. 12-18)

Museumsnytt (Gratis tilgang)

Norsk museumstidsskrift (Gratis tilgang)

Perspective (Gratis Tilgang)

Tverrfaglig, Annet

Art newspaper (Kontakt bibliotekspersonalet for brukernavn og passord)

Billedkunst (Et utvalg artikler er gratis tilgjengelig)

Byminner (Gratis tilgang)

Coup de Fouet (Gratis tilgang)

Ekfrase (Tilgang via IP-adresse)

Grey Room (Tilgang via IP-adresse)

Kunstkritikk (Gratis tilgang)

Nordic Journal of Art and Research (tidligere Information) (Gratis tilgang)

Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri (Gratis tilgang)

PARSE journal (Gratis tilgang)

Performa magazine (Gratis tilgang)

Romantik (Gratis tilgang)

Sculpture Journal (Tilgang via IP-adresse)

St. Hallvard (Gratis tilgang fra Nasjonalbiblioteket)

Subjekt - Et kulturmedium på nett som publiserer nyheter, featureartikler, kritikk og underholdning med dekningsområdet kunst og kultur. (Kontakt bibliotekspersonalet for brukernavn og passord)

Tate Etc. (Gratis tilgang)

Vis - Nordic Journal for Artistic Research - Publikasjon som omhandler kunstnerlig forskning i Norden. Samarbeid mellom Stockholms konstnärliga högskola og Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (Gratis tilgang)