Ca. 4 000 hyllemeter bøker og rundt 1 500 hyllemeter arkivmateriale er nå plassert inn i det nye biblioteket.
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Nasjonalmuseet har begynt innflyttingen til biblioteket i det nye museet.

Når forsinkelsene i Statsbyggs byggeprosjekt gjør at vi ikke får åpnet museet før i 2022, har vi stor forståelse for at det er et savn etter dette tilbudet hos mange studenter, forskere og andre interesserte. Derfor vil vi åpne biblioteket før resten av museet åpner, og så snart det er mulig. Biblioteket vil få en separat inngang fra Dronning Mauds gate.

Omfattende prosess

Vi har nå flyttet ca. 4 000 hyllemeter bøker og rundt 1 500 hyllemeter arkivmateriale fra seks ulike lokasjoner til museets nye bibliotek og magasiner. Vi er nå i gang med å alarmere og merke ca. 40 000 bøker med nye strekkoder, og få på plass hylleskilter.

Vi gleder oss til å ønske velkommen til Nasjonalmuseets nye bibliotek og dokumentasjonsarkiv i 2021!