Jan van Eyck, Madonna ved fontenen, 1439, olje på treplate. © Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen

Utvalgt litteratur i biblioteket

Nasjonalgalleriet, 22. februar - 12. mai 2013

Et utvalg relevant litteratur i biblioteket

Ainsworth, Maryan W. Gerard David: Purity of vision in an age of transition. New York: Abrams, 1998.

Bakker, Boudewijn. Landscape and religion from Van Eyck to Rembrandt. Farnham: Ashgate, 2012.

Borchert, Till-Holger. Van Eyck to Dürer: The Influence of Early Netherlandish painting on European art, 1430-1530. London: Thames & Hudson, 2010.

Blindheim, Martin, Erla Hohler og Louise Lillie, red. Tro og bilde i Norden i Reformasjonens århundre. Oslo: Universitetets Oldsaksamling, 1991.

Campbell, Gordon, red. The Grove encyclopedia of northern Renaissance art. 3 bd. Oxford: Oxford University press, 2009.

Campbell, Lorne. Van der Weyden. London: Chaucer Press, 2004.

Davies, Martin. Rogier van der Weyden: An essay, with a critical catalogue of paintings assigned to him and to Robert Campin. London: Phaidon, 1972.

Earls, Irene. Renaissance art: A topical dictionary. New York: Greenwood Press, 1987.

Friedländer, Max J. ”Om gammel-nederlandske billeder i den Langaardske samling og flamske fra det 17. aarhundrede”. Kunst og Kultur 10 (1922): 118-138.

Friedländer, Max J. Early Netherlandish Painting. 14 bd. Leyden: A.J. Eithoff, 1969-76.

Frisch, Teresa G. Gothic art 1140-c 1450: Sources and documents. Toronto: University of Toronto Press, 1987.

Hand, John Oliver. Joos van Cleve: The complete paintings. New Haven, London: Yale University Press, 2004.

Harbison, Craig. Jan van Eyck: The play of realism. London: Reaktion Books, 2012.

Haverkamp, Frode Ernst, kurator. Åpning mot det hellige : gylne glimt fra Nederlandenes renessanse. Oslo: Nasjonalmuseet, 2013.

Jacobs, Lynn F. Opening Doors: The early Netherlandish triptych reinterpreted. University Park: Pennsylvania State University Press, 2011.

Jervell, Jacob (red.), Gunnar Danbolt og Ann Helene Bolstad Skjelbred.Jomfru Maria: Fra jødepike til himmeldronning. Oslo: Gyldendal, 1996.

Jones, Susan Frances. Van Eyck to Gossaert: Towards a Northern Renaissance. London: National Gallery, 2011.

Katalog over utenlandsk malerkunst: Med 153 illustrasjoner. - Oslo: Nasjonalgalleriet, 1973.

Kemperdick, Stephan og Friso Lammertse. The road to Van Eyck. Rotterdam: Museum Boijmans van Beuningen, 2012.

The museumbook: Highlights of the collection [Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen]. Ghent: Snoeck, 2003.

Nash, Susie. Northern Renaissance art. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Panofsky, Erwin. Early Netherlandish painting: Its origin and character. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1953.

Pächt, Otto. Early Netherlandish painting: From Rogier van der Weyden to Gerard David. London: Harvey Miller, 1997.

Pächt, Otto. Van Eyck and the founders of Early Netherlandsh painting. London: Harvey Miller, 1999.

Schabacker, Peter H. Petrus Christus. Utrecht: Haentjens Dekker & Gumbert, 1974.

Schiller, Gertrud. Ikonographie der christlichen Kunst: Maria, bd 4,2. Gütersloh: Gerd Mohn, 1980.

Silver, Larry. The paintings of Quinten Massys: With catalogue raisonné. Oxford: Phaidon, 1984.

Smith, Elise Lawton. The paintings of Lucas van Leyden: A new appraisal, with catalogue raisonné. Columbia: University of Missouri Press, 1992.

Haverkamp, Frode Ernst, kurator. Åpning mot det hellige : gylne glimt fra Nederlandenes renessanse. Oslo: Nasjonalmuseet, 2013.