Carl Nesjar sandblåser eget arbeid i Høyblokka.
Foto: Ukjent/Nasjonalmuseet

Utvalgt litteratur i biblioteket

Bøker

Aamold, Svein. Ramon Iserns skulpturer. Oslo: Universitetsforlaget, 1988.

Antoniou, Sylvia A. Et samarbeid i betong: Carl Nesjar & Pablo Picasso. Oslo: Icefount Publ., 2009.

Antoniou, Sylvia A. Samtaler med Carl Nesjar: Betongdekorasjonene i regjeringsbygningene i Oslo. Oslo: Icefount, 2012.

Bjerke, Øivind Storm, Espen Johnsen, Talette Rørvik Simonsen, Øystein Ustvedt. Bevegelser i betong: Arkitekten Erling Viksjø og kunstnerne. Oslo: Nasjonalmuseet, 2020.

Danbolt, Hjørdis. Synnøve Anker Aurdal. Oslo: Grøndahl og Dreyer, 1991.

Fairweather, Sally. Picasso's concrete sculptures. New York: Hudson Hills Press, 1982.

Griebenow, Berit. Erling Viksjøs høyblokk: Et gesamtkunstwerk? Oslo: Universitetet i Oslo, 2014. 

Hellandsjø, Karin og Jørn Holme. Picasso - Oslo: Kunst og arkitektur i regjeringskvartalet. Oslo: Nasjonalmuseet; Riksantikvaren, 2013.

Henjum, Berit Johanne. Erling Viksjøs rådhusutkast i Bergen 1951-1953: Sett i en monografisk og typologisk sammenheng. Oslo, 2008. 

Hovdenakk, Per. Picasso besøker Norge. Oslo: Grøndahl/Dreyer, 1992.

Huser, Terje. Gunnar S. Gundersen: Offentlige utsmykninger 1949-1980. Høvikodden: Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1983. 

Jenssen, Hugo Lauritz. Høyblokken: en bygningsbiografi. Oslo: Press, 2013.

Johnsen, Espen. Erling Viksjø: Eksperimenter i form og betong. Oslo: Pax, 2020

Johnsen, Espen, Bente Aass Solbakken, Marianne Yvenes, Beate Marie Bang. Brytninger: Norsk Arkitektur 1945-65. Oslo: Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur Og Design, 2010.

Meggison, Trine Tandberg. Prosess og struktur: Integrerte utsmykninger av Odd Tandberg. Oslo 2009.

Paasche, Marit. Hannah Ryggen: En fri. Oslo: Pax, 2016.

Riksantikvaren. Regjeringskvartalet: Riksantikvarens utredning om verneverdi og ny bruk. Oslo: Riksantikvaren, 2013.

Sørensen, Gunnar. Fargelegg byen! Oslo kommunes kunstsamlinger. Oslo: Oslo kommune/Unipub forl., 2009

Trohaug, Hallvard. Arkitekt Erling Viksjø. Oslo: Norsk Arkitekturmuseum, 1999.

Ustvedt, Øystein m. fl. Hannah Ryggen: Verden i veven. Oslo: Nasjonalmuseet, 2015.

Wingren, Bo. Picasso i det offentliga rummet. Stockholm: Carlssons Förlag, 2003.

Artikler

Henjum, Berit Johanne. «Erling Viksjø og Regjeringskvartalet (1939-1971): Om reguleringsdebatt, omprosjektering og nyskapning». Norsk arkitekturårbok, 44-63. Oslo: Pax, 2015.

Lund, Kjell. «Bakkehaugen Kirke: Arkitekt: Erling Viksjø, utsmykning: Kai Fjell». Byggekunst 42, nr 3 (1960): 57-65

Norberg-Schulz, Christian. «Mot en ny syntese: Erling Viksjøs Regjeringsbygning». Bonytt, nr. 1 (1959): 41-54

Sandal, Margunn. «Betongteologi på Bakkehaugen». St. Hallvard, nr. 1 (2019): 56-69

Temahefte: Byggekunst 41, nr. 1 (1959)

Viksjø, Erling. «Norsk Hydro, administrasjonsbygg i Oslo». Byggekunst 45, nr 7 (1963): 182-188

Viksjø, Erling og Per Viksjø. «Y-blokken, Regjeringskvartalet». Byggekunst 52, nr 1 (1970): 38-40

Nettressurser/nettartikler

Arkitektur N: Erling Viksjø

Erling Viksjø og Regjeringsbygningen 

Erling Viksjø – painting and sketches

Bli med konservatorene på jobb i Høyblokka 

Et halvt århundre med Picasso på veggen

Artikler fra Norsk kunstnerleksikon og Norsk biografisk leksikon

Erling Viksjø 

Odd Tandberg 

Carl Nesjar 

Synnøve Anker Aurdal

Hannah Ryggen

Inger Sitter

Ramon Isern

Jakob Weidemann