Skjettenprosjektering IS, «Skjettenbyen», 1965
Skjettenprosjektering IS, «Skjettenbyen», 1965
Foto: Ukjent

Utvalgt litteratur i biblioteket

Bøker

Berre, Nina, Bente Aass Solbakken, Marianne Yvenes, red. Nasjonalmuseet: Høydepunkter: Arkitektur. Oslo: Nasjonalmuseet, 2016.

Bing, Morten. Østkanthjemmene og Østkantutstillingen: Boskikk og boligidealer i mellomkrigstidens Oslo. Oslo: Norsk Folkemuseum, 2001.

Boliger for folk flest: Norsk boligbygging og boligarkitektur 1946-1996. Oslo: Norsk Arkitekturmuseum, 1996. Utstillingskatalog

Brantenberg, Tore. Sosial boligbygging i Norge 1740 – 1990: Fra arbeiderbolig til husbankhus. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1996.

Brochmann, Odd, red. Mennesker og boliger: Familieundersøkelsens resultater. Oslo: Tanum, 1948.

Brochmann, Odd. Livsform og boligform. Oslo: Tanum, 1952.

Brochmann, Odd. By og bolig: En beretning om boligkulturens utvikling i Oslo. Oslo: Cappelen, 1958.

Brochmann, Odd. Bedret boligbruk. Oslo: Tanum, 1961.

Bøe, Alf. Geir Grung: Arkitekten og hans verk. Oslo: Arkitekturforlaget, 2001.

Digerud, Jan G., Nils Morten Udgaard, Knut Vadseth, red. Harald Hals og Det engelske kvarter. Oslo: Orfeus, 2012.

Findal, Wenche. Mellom tradisjon og modernitet: Arkitekt Ove Bang og den funksjonelle syntese. Oslo: Universitetet i Oslo, 1995.

Greve, Knut. Små hjem og deres innredning. Oslo: Forlaget "De fire", 1930.

Greve, Knut. Et hjem blir skapt. Trondheim: F. Bruns bokhandels forlag, 1943.

Guttu, Jon. Den gode boligen. Fagfolks oppfatning av boligkvalitet gjennom 50 år. Oslo: AHO, 2003.

Guttu, Jon. Boligvisjoner: Ti forbilder for den sosiale boligbyggingen. Oslo: Press, 2011.

Hals, Harald. Fra Christiania til Stor-Oslo: Et forslag til generalplan for Oslo. Oslo: Aschehoug, 1929.

Kielland, Jacob Christie. Små Egne Hjem. Oslo: Tiden, 1934.

Kronborg, Anne Kristine. Boliger i Oslo: OBOS fra 1930-tallet til 1980-tallet. Oslo: Universitetet i Oslo, 2003.

Kronborg, Anne Kristine. OBOS: 100 borettslag 1929-2013. Oslo: Press, 2014.

Lange, Tore, Solveig Wahl Ekedahl, red. Fra servicehus til dugnadsfelleskap: Borettslaget Kollektivet 1976-2016. Oslo: Gaidaros, 2016.

Martens, Johan Ditlef, Ketil Moe, red. Plan 1933-36: Tidsskrift for bolig- og byggespørsmål. Oslo: Universitetsforlaget, 1983.

Martens, Johan Ditlef, red. Århundrets norske boligprosjekter: 1900 – 2000. Oslo: Norsk arkitekturmuseum og Den Norske Stats Husbank, 2000.

Martens, Johan Ditlef, Ketil Moe, red. Hva er en god bolig? Oslo: Universitetsforlaget, 2018.

Reiersen, Elsa, Elisabeth Thue. De tusen hjem: Den Norske Stats Husbank 1946 – 96. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1996.

Rivertz, Kr. Bolignød, boligpolitikk, boligkultur. Oslo: Dybwad, 1934.

Råstad, Brit. Rekkehusene på Heia - og drømmen om det gode liv: Arkitekt Nicolai Beer og funksjonalismens rekkehus i 1930-åras bymiljø. Oslo: Universitetet i Oslo, 1996.

Sogn haveby. Oslo: Akersbanerne, 1929.

Tostrup, Elisabeth. Planetveien 12: Arne Korsmo og Grethe Prytz Kittelsens hus. Oslo: Pax, 2012.

Vi snakker om hus: Norsk rikskringkasting - serieforedrag: Boligsak og byggespørsmål. Oslo: Stenersen, 1937.

Artikler

Bang, Ove. «Enebolig for apotekvisitator dr. Carl Stousland, Sogn Haveby». I Byggekunst 21, nr. 10 (1937): 211-212

Bang, Ove, Jan Reiner. «Analyse av et boligprosjekt: Elastiske standardboliger». I Byggekunst 21, nr. 8 (1937): 174-177

Berre, Nina, Elisabeth Tostrup. «PAGON og modernismens reformulering». I Byggekunst 88, nr. 5 (2006): 24-26

Brandtzæg, Kari J. «Nanna Broch: «Gode hjem for alle!»: Med kvinner og kunst for en bedre boligpolitikk». I Arr, nr. 3 (2013): 15-28

Byggekunst 36, nr. 6/7 (1952): Hele heftet. (Temanummer: PAGON)

Børrud, Elin. «Hagebyen som forsvant i funkisen: Historien om Sogn Haveby». I Byminner nr. 4 (1996): 19-33

Grieg, Halfdan B. «Strimmelen i Bergen». I Byggekunst 41, nr. 7 (1957): 184-188

Grung, Geir. «Sun house». I Byggekunst 51, nr. 5 (1969): 198-199

Helen & Hard AS. «80 leiligheter på Buøy». I Byggekunst 87, nr. 4 (2005): 42-45

Hjeltnes, Knut. «Kompakt og fleksibelt». I Arkitektur N 91, nr. 1 (2009): 14-17

Hultberg, Erik. «Systemgrunnlaget for rekkehusene i Skjettenbyen». I Byggekunst 52, nr. 6 (1970): 146-149

Jørgen, Gunnar Øvergaard. «Utredning om arkitektene Bang og Reiners forslag til utforming av nye boligstrøk» I Byggekunst 21, nr. 8 (1937): 177-183

Kartvedt, Per. «Studentby på Steinan». I Byggekunst 49, nr. 6 (1967): 156-160

Kollandsrud, Mari, Gullik Kollandsrud. «Solvangen». I Byggekunst 49, nr. 6 (1967): 142-147

Krag, Preben, Jens Selmer. «Boligfelter på Bøler». I Byggekunst 41, nr. 7 (1957): 169-174

Lie Øyen Arkitekter AS. «Det enkle rommet». I Arkitektur N 96, nr. 7 (2014): 28-37

Lund, Nils-Ole. «Atriumshuse på Hamar». I Byggekunst 45, nr. 2 (1963): 46-49

Mjelva, Håkon. «Høyhusene på Bøler i Oslo». I Bonytt, nr 3 (1961): 86-88

Mjelva, Håkon. «Atriumhus på Ammerud». I Byggekunst 49, nr. 6 (1967): 148-151

Mjelva, Håkon. «Ammerudenga – Ammerudfaret». I Byggekunst 52, nr. 6 (1970): 225-229

Moe, Ketil. «Sogn haveby». I Byggekunst 81, nr. 2 (1999): 62-66

«Motto: «X»: Arkitekt Sverre Fehn». I Norske arkitektkonkurranser, nr. 103 (1964): [4]

Norberg-Schultz, Christian. «Å bo er å...». I Byggekunst 49, nr. 6 (1967): 141

Norberg-Schultz, Christian. «Thilo Schoder: Architekt». I Byggekunst 60, nr. 2 (1978): 33, 60-64

Selmer, Jens. «Helgesensgate 78, Oslo». I Byggekunst 32, nr. 6 (86-88)

Tobias: Tidsskrift for oslohistorie (2016): Hele heftet. (Temanummer: Bolig)

Tostrup, Elisabeth. «Stockholmsutstillingen: Innflytelse på utviklingen av funksjonalismen og modernismen i norsk etterkrigsarkitektur». I Kunst og kultur 80, nr. 4 (1997): 210-227

«Ullevaal haveby». I Byggekunst 1, nr. 6 (1919/20): 103-110