Britta Marakatt-Labba, Hedersportrett (utsnitt), 2022 © Marja Helander
Foto: Marja Helander

Utvalgt litteratur i biblioteket

15. mars-25. august 2024

 

Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting

«Med nål og tråd skaper Britta Marakatt-Labba et rikt og mangfoldig visuelt univers der miljøkamp og klimaproblematikk fra urfolksperspektiv står sentralt»