Camilla Løw, «Stela», 2007. Courtesy Elastic, Malmö, Sverige.

Utvalgt litteratur i biblioteket

«Camilla Løw. The Space of Shape-Time»

 

Museet for samtidskunst, 9. juni - 26. august 2012

Bøker og utstillingskataloger
Archer, Michael. How to improve the world : 60 years of British art : Arts Council Collection. London : Hayward Gallery, 2006.

Davis, Kate, red. Greyscale/CMYK. Helsinki : NIFCA, 2002.

Giæver, Katrine, red. Hva kan kunst i offentlige rom være? : 10 prosjekter : kunst til statlige leiebygg og eldre statsbygg 2007 – 2009. Oslo : KORO, 2009.

Godø, Randi, kurator. Dump : postmoderne skulptur i oppløst felt. Oslo : Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2007.

Godø, Randi, kurator. Camilla Løw : the space of shape-time. Oslo : Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2012.

Grammel, Søren, red. Der symbolische Auftraggeber = The symbolic commissioner. Berlin : Sternberg Press, 2010.

Gregos, Katerina, kurator. Britannia works. Aten : British Council, 2004.

Hein, Lærke. Den stora nordiske malebok : 84 kunstnere. København : Life, 2011.

Kierulf, Annette, kurator. Momentum 2006 : 4th Nordic festival of contemporary art : "Try again. Fail again. Fail better.". Moss : Momentum, 2006.

Levén, Ulrika, red. Carnegie art award 2010. Stockholm : Carnegie Art Award Publishing, 2009.

Morris, Lynda. East international. Norwich : Norwich Gallery, 2003.

Roelstraete, Dieter, red. All that is solid melts into air : five reflections on materialist spirituality in contemporary art. Antwerpen : MuHKA, 2009.

Wachtmeister, Marika, kurator. Wanås 2005 : samtida skulptur i Norden 1980-2005. Knislinge : Stiftelsen Wanås Utställningar, 2005.

Winter, Judit, kurator. Camilla Løw : straight letters. Dundee : Dundee Contemporary Arts, 2008.

 
Tidsskriftartikler (kronologisk)
Kaasa, Nina Sundbeck-Arnäs. ”Camilla Løw : i og rundt skulpturrelaterte prosesser”. Billedkunst, nr. 3, (2012): 18-20.

Slyngstad, Kristian. ”Almost always is not nearly enough : Standard (Oslo)”. Kunstkritikk.no, 5. mars 2012.

”I sammenheng med omgivelsene”. Morgenbladet, (06.01.2012): 15.

Roelstraete, Dieter. ”Portfolio”. Mousse contemporary art magazine, nr. 21, (2009): 43-46.

Coomer, Martin. ”Camilla Løw : embraced opened reassembled : Sutton Lane”. Art review, nr. 28, (2008): 114.

Leaver-Yap, Isla. ”Report : customising the new monument”. MAP magazine, nr. 13, (2008).

Pollock, Dave. ”Craig Mulholland & Camilla Low : Dundee Contemporary Arts”. The Herald, 29. februar 2008.

”Camilla Low : straight letters : Dundee Contemporary Arts”. The List, nr. 596, (2008).

Mansfield, Susan. ”Finding beauty in simplicity of form : Dundee Contemporary Arts”. Scotsman, 26. januar 2008.

Archer, Michael. ”Camilla Løw : Sutton Lane”. Artforum international, vol. 43, nr. 4, (2004/05): 200-201.

Smith, Dan. ”East international : Norwich Gallery”. Art monthly, nr. 269, (2003): 28-30.