Christian Krohg, «Visergutt drikker kaffe», 1885. Göteborgs konstmuseum

Utvalgt litteratur i biblioteket

Nasjonalgalleriet, 15. juni - 16. september 2012

 

Forfatteren og journalisten Christian Krohg
Albertine. Kristiania : Huseby, 1886.

Om den bildende kunst som led i kulturbevægelsen ; foredrag. Kristiania : Huseby, 1886.

En Duel. Kjøbenhavn : Salmonsen, 1888.

Lodser. Kristiania : Abels Kunstforlag, [1890].

Kunstnere. Kristiania : Abels Kunstforlag, [1891-1892]. 2 b.

12 af vore Samtidige. Kristiania : Feilberg & Landmark, 1895.

I smaa Dagsreiser til og fra Paris. Kristiania : Aschehoug, 1897.

Paa Bicykle og Jernbane. Kristiania : John Fredriksons forlag, 1899.

Egte Bergensere. Bergen : Bjarne Klausen, 1905.

Dissonantser. København : Gyldendal, 1906.

Kampen for Tilværelsen. - København : Gyldendal, 1920-1921. 4 b.

2. utg. Oslo 1952
3. utg. Oslo 1989
 
Albertine : med forfatterens forsvarstale for Høyesterett. Oslo : Gyldendal, 1981.

Opprinnelig utgitt: Kristiania : Huseby, 1886.
 
Å fylle sin sjel med tidens tanke : artikler og portretter. Oslo : Gyldendal, 1988.

 

Om Christian Krohg

Skram, Amalie. Om "Albertine". Kristiania : Huseby, 1887.

Gauguin, Pola. Christian Krohg. Oslo : Gyldendal, 1932.

Thue, Oscar. Christian Krohgs sosiale tendenskunst. Oslo, 1955. Magisteravhandling i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, høsten 1955.

Thue, Oscar. Christian Krohgs portretter. Oslo : Gyldendal, 1971.

Thue, Oscar. Christian Krohg. Redigert av Knut Berg. Oslo : Aschehoug, 1997.

Bryne, Arvid. Christian Krohg : journalisten. Oslo : Unipub, 2009.

Frøislie, Lars Fredrik. Christian Krohgs "Albertine i politilegens venteværelse" : autensitet og iscenesettelse. Oslo : L.F. Frøislie, 2011. 2 b. Masteroppgave i kunsthistorie, Universitetet i Oslo, 2011.

Sjåstad, Øystein. Christian Krohg : fra Paris til Kristiania. Oslo : Labyrinth Press, 2012.

Christian Krohg : bilder som griper : pictures that captivate. Oslo : Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2012.

 

Artikler om Christian Krohg

Øverland, Arnulf. ”Christian Krohg”. Ord & bild, 32 (1923): 353-358.

Revold, Axel. ”Christian Krohg”. Kunst og kultur, 12 (1925):193-197.

Gauguin, Pola. ” Torvet 8”. Kunst og kultur, 30 (1947): 65-84.

”Christian Krohg 1852-1952 : fra utstillingen i Kunstnernes hus, Oslo, nov.-des. 1952, i anledning 100 års dagen for hans fødsel”. Kunsten i dag, 6 (1952), nr. 3-4 (h. 23-24): 74-90.

Aulie, Reidar. ”Christian Krohg”. Julehelg, (1952):13-18.

Alsvik, Otlu. ”Skribenten Christian Krohg”. Kunst og kultur, 36 (1953): 39-52.

Thue, Oscar. ”Albertine i politilegens venteværelse”. Kunst og kultur, 40 (1957): 95-110.

Thue, Oscar. ”Albertine og Madeleine”. Kunst og kultur, 41 (1958): 125-127.

Øyslebø, Olaf. ”Albertines nachspiel : et stykke norsk-amerikansk kulturhistorie”. Nordisk tidskrift, 40 (1964): 298-301.

Thue, Oscar. ”Christian Krohg-studier”. Kunst og kultur, 48 (1965): 193-216.

Thue, Oscar. ”Christian Krohg-studier”. Kunst og kultur, 49 (1966): 191.

Thue, Oscar. ”Edvard Munch og Christian Krohg”. Kunst og kultur, 56 (1973): 237-256.

Plahter, Leif Einar. ”Christian Krohgs "Albertine i politilegens venteværelse" : en røntgenundersøkelse”. Kunst og kultur, 61 (1978): 107-127.

Brenna, Arne. ”Fra "Albertine" til "Politilegens venteværelse" : et forsøk på å rekonstruere motivets utvikling”. Kunst og kultur, 62 (1979): 65-80.

Brenna, Arne. ” ... Albertine igjen”. Kunst og kultur. 63 (1980): 63.

Krohg, Guy. ”Min far Per Krohg, min farfar Christian”. Guy Krohg [og] Morten Krohg. Siksi, (1986): 30-33.

Mørstad, Erik. ”Bryllup og ekteskap som tema i Christian Krohgs malerier”. Kunst og kultur, 75 (1992): 230-237.

Lange, Marit. ”Max Klinger og Norge”. Kunst og kultur, 80 (1997): 2-40.

Wichstrøm, Anne. ”Det intime portrett : Christian Krohgs portrett av Oda Engelhart, 1888”. En Face : kunsthistorisk tidsskrift, (2003) nr. 1: 28-35.

Sjåstad, Øystein. ”Absorbert og teatralt i Christian Krohgs og Edvard Munchs kunst”. Kunst og kultur, 93 ( 2010): 172-179.

 

Utstillingskataloger

Chr. Krohg. Kristiania : Kristiania kunstforening, 1911.

Christian Krohg. Kristiania : Kunstnerforbundet, 1922.

Professor Chr. Krohg. Stockholm ; Kristiania : Kungl. Akademien för de fria konsterna ; Kristiania kunstforening, 1923.

Christian Krohg, Per Krohg. Oslo : Kunstnernes Hus, 1930.

Christian Krohg, 1852-1952. Oslo : Kunstnernes Hus, 1952.

Christian Krohg, 1852-1925. [København] : Kunstforeningen, 1954.

Christian Krohg, 1852-1925 : minnesutställning. [Stockholm] : Kungl. Akademien för de fria Konsterna, [1954].

Christian Krohg : vandreutstilling. Oslo : Riksalleriet, 1962.

Christian Krohg. [Lillehammer ; Hamar ; Stockholm] : Lillehammer by malerisamling ; Hedmarksmuseet ; Waldemarsudde, n1977.

Christian Krohg og Skagen. København : Den Hirschsprungske Samling, 1985.

Christian Krohg. Oslo : Nasjonalgalleriet, 1987.

Christian Krohg, 1852-1925. Gentofte : Schæffergården, 1990.

Christian Krohg, 1852-1925. Modum : Stiftelsen Modums Blaafarveværk, 1993.

Christian Krohg : "Sjøbilder". Oslo : Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, 1996.

C. Krohg : 150 år. Oslo : Blomqvist kunsthandel, 2002.

Christian Krohg og Skagen. Skagen ; Lillehammer : Skagens Museum : Lillehammer kunstmuseum 2004.

 

Bibliografi

Thue, Oscar. Christian Krohg : en bibliografi. Oslo : Universitetsforlaget,1968.