Joar Nango, «Girjegumpi. Samisk arkitekturbibliotek», 2021
Foto: / Govven: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

Utvalgt litteratur i biblioteket

Bøker:

Aamold, Svein, Elin Kristine Haugdal og Ulla Angkjær Jørgensen, red. Sámi art and aesthetics: contemporary perspectives. Aarhus: Aarhus University Press, 2017.

Boligdirektoratet. Gjenreisningens skissebok 1947: hustyper for Finnmark og Nord-Troms. Oslo: Boligdirektoratet, 1947.

Borgen, Kjell. Samenes gårder i indre Finnmark: naturtilpassing, form og kulturelle konvensjoner fra 1900 til 1990. Oslo: Norges forskningsråd, 1995.

Dancke, Trond M.E. Opp av ruinene: gjenreisningen av Finnmark 1945-1960. Oslo: Gyldendal, 1986.

Decker, Julie. Modern north: architecture on the frozen edge. New York: Princeton Architectural Press, 2010.

García-Antón, Katya og Antonio Cataldo, red. Let the river flow: the sovereign will and the making of a new worldliness. Oslo: Office for Contemporary Art Norway, 2018.

García-Antón, Katya, Harald Gaski og Gunvor Guttorm, red. Let the river flow: an indigenous uprising and its legacies in art, ecology and politics. Amsterdam: Valiz OCA, 2020.

Gaup, Káren Elle, Inger Jensen og Leif Pareli, red. Bååstede: the return of Sámi cultural heritage. Trondheim: Museumsforlaget, 2021.

Golling, Daniel og Carlos Mínguez Carrasco, red. Kiruna forever. Stockholm: Arkitektur Förlag ; ArkDes, 2020.

Grant, Elizabeth, Kelly Greenop, Albert L. Refiti og Daniel J. Glenn, red. The Handbook of contemporary indigenous architecture. Singapore: Springer, 2018.

Grini, Monica. Samisk kunst i norsk kunsthistorie: historiografiske riss. Tromsø: UiT Norges Arktiske Universitet, 2016.

Hage, Ingebjørg. Som fugl føniks av asken?: gjenreisingshus i Nord-Troms og Finnmark. Tromsø: Universitetet i Tromsø, 1996

Hage, Ingebjørg. Arkitektur i Nord-Norge. Bergen: Fagbokforl, 2008.

Hage, Ingebjørg, Elin Kristine Haugdal og Sveinulf Hegstad. Hager mot nord: nytte og nytelse gjennom tre århundrer. Stamsund: Orkana akademisk, 2015.

Hansen, Hanna H. Fortellinger om samisk samtidskunst. Karasjok: Davvi Girji, 2007.

Hauan, Marit Anne, red. Sámi stories: art and identity of an Arctic people. Tromsø: Tromsø University Museum, Stamsund: Orkana akademisk, 2014.

Haugdal, Elin Kristine. Ny monumentalitet: fire bygninger i Nord-Norge og teorier om monumentalitet mellom 1960 og 2000. Tromsø: Universitetet i Tromsø, 2008.

Hautala-Hirvioja, Tuija, Riitta Kuusikko, Jan-Erik Lundström, red. Saamelaista nykytaidetta = Dálá Sámi Dáidda = Sámi contemporary. Rovaniemi: Rovaniemen Taidemuseo, 2014.

Hemmersam, Peter. Making the Arctic city: the history and future of urbanism in the circumpolar north. London: Bloomsbury Visual Arts, 2021.

Hilal, Sandi og Alessandro Petti. Permanent temporariness. Stockholm: Art and Theory Publishing, 2018.

Jakhelln, Gisle. Skoltesamisk byggeskikk. Kárášjohka: ČálliidLágádus, 2021.

Jonvik, Merete, Eivind Røssaak, Hanne Hammer Stien og Arnhild Sunnanå. Kunst som deling, delingens kunst. Bergen: Fagbokforlaget, 2020.

Lundström, Jan-Erik. Contemporary Sami art and design. Stockholm: Arvinius Orfeus, 2015.

Eriksen, Othelie. Med kunst som våpen. Trondheim: NTNU, 2019.

Pedersen, Paul og Torill Nyseth. City-Saami: same i byen eller bysame?: skandinaviske byer i et samisk perspektiv. Kárášjohka: ČálliidLágádus, 2015.

Pirak-Sikku, Katarina og Nils-Henrik Sikku. Torvkåtornas torvkåta och renägarinnan från Skåne. Jåhkåmåhkke: Kulacultura Publishing, 2020.

Sjølie, Randi. Samisk byggeskikk. Oslo: Norges forskningsråd, 1995.

Sjølie, Randi. Byggeskikk i Sápmi. Kárášjohka: ČálliidLágádus, 2016.

Skålnes, Sunniva. Bustad og beiteland. Trondheim: NTNU, 2003.

Slavid, Ruth. Extreme architecture. London: Laurence King Publ, 2009.

Smith, Linda Tuhiwai. Decolonizing methodologies: research and indigenous peoples. London: Bloomsbury, 2021.

Tveterås, Frode, Trude K. Arntsen og Regnor Jernsletten. Samisk kunst- og kulturhistorie. Nesbru: Vett & Viten, 2002.

Westergren, Christina og Eva Silvén. För Sápmi i tiden: Nordiska museets och Skansens årsbok 2008. Fataburen. Stockholm: Nordiska Museets Förlag, 2008.

 

Artikler

Baglo, Cathrine og Hanne Hammer Stien. «Alt eller ingenting: annerledesgjøren og agens i to (post)koloniale kunstprosjekter». Kunst og kultur, nr. 3 (2018): 166-185

Björkman, Anders. «Samiska kulturarv.» Västerbotten (årbok), nr. 1 (2011): 72 sider

Borgen, Kjell. «Samenes bygningskultur». Byggekunst, nr. 4 (1954): 85-92

Brochmann, Gaute. «Nango unchained». Billedkunst, nr. 5 (2016): 16-22

Bulie, Kåre. «Kunst på arkitektens vis». Arkitektur N, nr. 5 (2020): 116-121

Fadnes, Astrid. «Bøker og kokekaffe i 34 minus». Arkitektnytt, nr. 4 (2019): 20-22

Gustavsen, John. «Kiruna: et arkitektonisk kunstverk». Arkitektnytt, nr. 6 (2003): 4-5

Haugdal, Elin. «Det skal råtne: materialbruk i nyere samisk arkitektur». Kunst og kultur, nr. 1 (2013): 36-51

Nango, Joar. «Den norske romambassade». Arkitektur N, nr. 5 (2012): 14-21

Olsen, Arne Skaug. «Det er et privilegium å vite hvem du er». Norsk kunstårbok 2020: 48-55

Sjøli, Lone. «Framtidens Grønland». Arkitektur N, nr.7 (2011): 38-45

Skålnes, Sunniva. «Samtidig samisk arkitektur». Arkitektur N, nr.3 (2008): 20-27      

Stien, Hanne Hammer. «Sosial skulptur med materielt fortegn: om Joar Nango». Kunst som deling, delingens kunst. Bergen: Fagbokforlaget, 2020: 88-104

«Store Slette: Blok P, boligblok, H.J. Prinsesseveij, Nuuk 1965 - Architekter, Tage Nielsens Tegnestue». Arkitektur DK, vol. 56, nr. 4 (2012): 68-71

«Transformasjon av hus og holdninger». Arkitektur N, nr. 2 (2020): 24-27

Trydal, Lena. «Kunstnerportrett: Joar Nango». Kunst pluss, nr. 2 (2020): bilag