Utvalgt litteratur i biblioteket

Bøker

Gjelsvik, Tore. The Tapestries of Hannah Ryggen. Trondheim: Lyngs bokhandel, 1999.

Gjelsvik, Magni Moksnes. Hannah og Hans Rygge: Deres eventyrlige liv og kunst. Trondheim: NT forlag, 1993. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010121306059

Hannah Ryggen. Trondheim: Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, [1969].

Lium, Randi Nygaard, red.  Jubileumsboken: Hannah Ryggen 100 år: 1894-1994. Trondheim: Tapir, 1996. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010042708071

Næss, Inga Elisabeth. Vi lever på ei stjerne: Ein biografi om Hannah Ryggen. Oslo: Samlaget, 2002.

 

Artikler

Andersen, Håkon A. ”Synderinnen: Et billedteppe av Hannah Ryggen”. I Design, symbol, stil: Kunst og industri i det 20. århundret, red. Jorunn Haakestad, 67-77.  Oslo: Faktum Orfeus, 2000. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011031403033

Boe, Paal Andreas. "The Human Pattern." Frieze nr. 140 (2011): 220-221. Nedlastet 22.05.2015: http://www.frieze.com/issue/review/the-human-pattern/

Bøhn, Tora. ”Hannah Ryggen”. American-Scandinavian Review 46 (1958): 53-59.

Danbolt, Hjørdis. ”Hannah Ryggen”. I Norske klassikere: Portretter av store norske kunstnere innen litteratur, billedkunst og musikk fra 1600-tallet til vårt eget århundre, red. av Peter Anker, Kjell Bækkelund og Eilif Straume, 424-437. Oslo: Tiden, 1985.

"Hannah Ryggen." Kunstforum International nr. 217 (2012): 92-93.

Holden, Steffen Wesselvold. ”Vevede skrekkregimer”. KUNSTforum 4, nr. 2 (2012): 16-17.

     ---- ”Liselotte Hermann halshuggen: Dobbelteksponeringens ikonografi hos Hannah Ryggen”. Kunst og kultur 95, nr. 2 (2012): 84-99.

Holm, Arne E. ”Renessanse for norsk billedvev”. Bonytt 7, nr. 1 (1947): 2-4.

Hølaas, Odd. ”Hannah Ryggen”. I Øyne som ser,138-144. Oslo, 1964.

     ----  ”The Loom of Destiny: Hannah Ryggen and her Colorful Art”. The Norseman, nr. 2 (1963): 11-14.

    ---- ”Hannah Ryggen”. The Norseman 14 (1956): 332-334.

Kielland, Else Christie. ”Hannah Ryggen på Venezia-biennalen”. Kunst og kultur 47 (1964): 65-80.

    ---- ”Nordisk billedvev fra Ørlandet: Hannah Ryggen”. Kunst og kultur 25 (1939): 173-78.

Lind, Maria. "Art with a Purpose: Notes on Hannah Ryggen's Tapestries." Mousse nr. 34 (2012): 86-89.

Lium, Randi Nygaard. “Hannah Ryggen: A poet of the Loom”. Textile Forum nr. 2 (1994): 16-17. 

Mæhle, Ole. "Vi lever på en stjerne". Kunsten i dag 13, nr. 4 (1959): 44-47.

    ----  ”Hannah Ryggen”. Kunsten i dag 1, nr. 2 (1946/47): 24-31.

Nord, Synnøve. ”Hannah Ryggen: En dikter i veven”. Norsk husflid, nr. 4 (1986): 28-30.

Næss, Inga Elisabeth. ”Hva skal menneskene bruke sine hender til? Håndverkeren Hannah Ryggen. Norsk husflid 48, nr. 2 (2013): 40-44.

    ----  ”Med vevpinne og potteblått som våpen: Hannah Ryggen, biletveverska på Ørlandet”. Arena nr. 2 (1981): 33-39.

Rise, Bjarne. ”Hannah Ryggen.” Bonytt 13, nr 6 (1953): 110-114.

Ryggen, Hannah. ”Spinn, fårg, renn - og sen slå inn”. Nordenfjeldske kunstindustrimuseums årbok (1958): 9-14.

Sandal, Tora. ”Billedveversken Hannah Ryggen”. Nordenfjeldske kunstindustrimuseums årbok (1946): 58-107. 

Schei, Elizabeth. ”Normalitet etter 22. juli :[Omtale av utstillingen "Vi lever på en stjerne" ved Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden, 30. januar - 27. april 2014]”. Billedkunst, nr. 1 (2014): 12-15.

Schjønsby, Sissel Ree. ”Hjertet, øynene, hendene: Hannah Ryggen 100 år”. Kunsthåndverk 53 (1994): 16-23.

Skjoldal, Bjørg. ”Timen nærmar seg: Eit biletteppe av Hannah Ryggen”. I Med og utan rammer, red. av Jorunn Veiteberg og Robert Øfsti, 67-72. Oslo: Samlaget, 1984.

Steen, Albert. ”Hannah Ryggen 1894-1970”. Textilforum nr. 1 (1994): 14.

    ----  ”Hannah Ryggen: En dikter i veven”. Vi ser på kunst, nr. 3 (1985): 24-27.

Svenseid, Susanne. ”Hannah Ryggen - Biennale 2013”. Kunst pluss, nr. 2 (2013):26-27.

Thurmann-Nielsen, Øistein. ”Hannah Ryggen”. Paletten 25 (1964): 118-119.

 

Utstillingskataloger

documenta 13: Das Begleitbuch / the guidebook: Katalog / catalog 3/3. Ostfildern: Hatje Cantz, 2012, s. 116-117.

En dikter i veven: Hannah Ryggen 100 år 1894-1994. Trondheim: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, 1994. Utgitt i forbindelse med utstilling i Trondheim.

Engasjert kunst: Hannah Ryggen, Elisabeth Haarr. Trondheim: Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, 2008. Utgitt i forbindelse med utstilling i Trondheim. 

Hannah Ryggen: Bildvävnader: 5 februari-5 mars 1972: Lunds Konsthall. Lund: Konsthallen, 1972.

Hannah Ryggen: Bildvävnader 1933-1961. Stockholm: Moderna Museet, 1962. Utgitt i forbindelse med en utstilling i Stockholm.

Hannah Ryggen: Minneutstilling i Nordenfjeldske kunstindustrimuseum: 15. juni-15. august [1970]. [Trondheim]: Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, 1970.

Hannah Ryggen: [Utstilling] 12. mars-29. apr. 1953. Oslo: Kunstnernes Hus, 1953.

Kielland, Else Christie. Hannah Ryggen. Oslo: Ministère royal des affaires étrangères de la Norvège, 1964. Utgitt i forbindelse med Biennalen i Venezia 1964 og utstilling i Oslo 1964.

Kuzma, Marta. Hannah Ryggen. Ostfildern: Hatje Cantz, 2012. Utgitt i forkant avdocumenta (13) i Kassel.

Norske billedtæpper: Gerhard Munthe, Frida Hansen, Hannah Ryggen: 18. 5.-14. 6. 1987: Schæffergården. Gentofte: Schæffergården, 1987.

Steen, Albert. Hannah Ryggen: En dikter i veven. Oslo: Kunstindustrimuseet i Oslo, 1986. Utgitt i forbindelse med en utstilling i Oslo, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112904058

Tapestries by Hannah Ryggen: Circulated by the Smithsonian Institution: 1955-1956. [Washington D.C.]: The Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service, [1955].

Thurmann-Nielsen, Øistein. ”Hannah Ryggen”. I XXXII Biennale internazionale d'arte, Venezia : [20 giugno - 18 ottobre 1964], 247-249. Venezia, [1964].

Ustvedt, Øystein, red. Hannah Ryggen : verden i veven = Hannah Rygggen : weaving the world. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2015. Utgitt i forbindelse med utstilling ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo og Moderna Museet, Malmö 2015-2016.

 

Filmer

Mennesket i veven: En film om vevkunstneren Hannah Ryggen. Regissert av  Marit Berntzen. Oslo: Norsk filminstitutt, 1997.

En dikter i veven: Hannah Ryggen 100 år: 1894-1994: Minneutstilling Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 20.mars-1.mai 1994. Forteller og omviser Anne Normann Rønning ; idé og videoproduksjon Odd Irtun. Trondheim: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, 1994.