Bildet viser en kvinne i grønn kjole som leser et brev. På høyre side kommer det et sterkt lampelys.
Harriet Backer, «Aften, interiør» (utsnitt), 1896.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland.

Utvalgt litteratur i biblioteket

 

Bøker og utstillingskataloger

Wichstrøm, Anne. Kvinneliv, kunstnerliv: Kvinnelige malere i Norge før 1900. Oslo: Gyldendal, 1997.

 

Artikler

  • Bing, L. H. "Harriet Backer." Urd 11, nr. 6 (1907): 64–65.
  • Grude, Karoline (K. G.). "Fraa Harriet Backer-utstillinga i Oslo." For Bygd og by 11, nr. 10 (24.05.1922): 180–181.
  • Krohg, Christian. "Harriet Backer." I Kunstnere: Tegninger med text, 2. serie, 37-39. Kristiania: H. Abels kunstforlag, 1892.
  • Laurin, Carl G. "Harriet Backer». I Nordisk konst. Bind 3. Danmarks och Norges konst från 1880 till 1925, 264-273. Stockholm: Nordstedt, 1925.
  • Sørensen, Henrik. "Harriet Backer." Kunst og kultur 17, nr. 2 (1930): 65-74.
  • [Tidsskriftets redaksjon]. "Øiebliksfotografier: Harriet Backer." Nylænde: Tidsskrift for kvindernes sak 13 (1899): 163-165.
  • [Tidsskriftets redaksjon]. "Harriet Backer." Samleren (1927): 39-41.
  • Weeks, Charlotte J. "Lady art-students in Munich." The Magazine of Art, nr. 4 (1881): 343–347.
  • Wettergren, Erik. "Harriet Backer. " I Scenerier: Resor, konst, teater. Stockholm: P.A. Norstedt, 1927
  • Østby, Leif. "Harriet Backer." I Norsk kunstnerleksikon, redigert av Nasjonalgalleriet, bind 1, 121-124. Oslo: Universitetsforlaget, 1982-1986.