Kjartan Slettemark, «Osloborgere».
Foto: Nasjonalmuseet / Morten Thorkildsen

Utvalgt litteratur i biblioteket

Museet for samtidskunst, 14. september 2013 - 23. februar 2014

 
Bøker / kataloger


Christensen-Scheel, Boel. Kjartan Slettemarks Nixon visions*. Oslo: Torpedo Press & Ctrl+Z Publishing, 2010.

Husabø, Idun A. & Slöör, Susanna. Kjartan Slettemark : konsten att falla. Stockholm: Carlsson, 2010.

Högkvist, Stina, Borgersen, Terje & Petersson, Frans Josef. KjARTan Slettemark : kunsten å være kunst : the art of being art. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2013.

KjARTan : Millesgarden of eden of Sweden 1996. Lidingö: Millesgården, 1996.

Kjartan Slettemark : Permanent Haugart 2004-2006. Tønsberg: Haugar Vestfold Kunstmuseum, 2004.

Lyngmo, Ingrid. Nixon Visions av Kjartan Slettemark : en semiotisk inspirert kontekstanalyse. Oslo: Universitetet i Oslo, 2011.

Pettersson, Jan Åke. Kjartan himself as Marilyn. Stockholm: Galerie Bel'Art, 2007.

Pettersson, Jan Åke. Kjartan Slettemark. Bergen: Galleri s.e, 1996.

Pettersson, Jan Åke, red. Kjartan Slettemark. Trondheim: Trondhjems kunstforening, 1982.

Pettersson, Jan Åke. Kjartan Slettemark : bodies : Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg, 12. januar - 10. februar 2002. Tønsberg: Haugar Vestfold Kunstmuseum, 2002.

Pettersson, Jan Åke. Kjartan Slettemark : Permanent Haugart. Tønsberg: Haugar Vestfold Kunstmuseum, 2003.

Pettersson, Jan Åke. Tilintetgörelsen av det rationalistiska universet. Oslo: Universitetet i Oslo, 1984.

 

Artikler og tekster fra tidsskrift / kataloger / bøker

Bie- Larsen, Bård. ”Vietnambildet og visuell kultur”. Kunst og kultur, nr. 2 (2005): 108-115.

Blehr, Karin. ”Holdepunkter?”. Vi ser på kunst, nr. 3 (1992): 20-21.

Blom, Ina. ”Kjartan Slettemark : Die Strategie der Anpassung : the strategy of adaptation”. I Come closer. Köln: Oktagon, 1998: 124-128.

Borgen, Trond. ”Ondt skal ondt fordrives”. I Tankens form : kunstkritikk 1979-2008, redigert av Dag Solhjell. Stavanger: Wigestrand, 2008: 58.

Ekeberg, Jonas, red. ”Kjartan Slettemark : lessons in the art of falling, 1969”. I Kunsten å falle : fotografier av norsk performance og prosesskunst 1966-2009. Horten: Preus museum, 2009: 7.

Ekeberg, Jonas. ”Neo-Norwegian”. Siksi, nr. 4 (1994): 26-31.

Geelmuyden, Niels Christian. ”Kjartan Slettemark”. I Uten tittel. Lysaker: Dinamo, 2004: 140-153.

Geelmuyden, Niels Christian. ”Passet påskrevet”. Kapital, nr. 10 (2003): 16-23.

Godbolt, James. ”Kjartan Slettemark og øksas tale”. Fortid, nr. 7 (2010): 32-37.

Granath, Olle. ”Om at avliva myter”. Paletten, nr. 1 (2010): 36-37.

Guttu, Ane Hjort & Hansen, Tone. ”Kjartan Slettemark”. I Lære for livet. Høvikodden: Henie Onstad Kunstsenter, 2012: 68-71.

Helgesen, Anne. ”Kjartan Slettemark til minne”. Ånd i hanske, nr. 4 (2008): 34-36.

”Humanistisk kulturpris 2007”. Fri tanke, nr. 4 (2007): 7.

Kalantary, Farhad & Lervik, Linn, red. “Kjartan Slettemark”. I Retrospektiv : film og videokunst i Norge 1960-90 = Retrospective : film and video art in Norway, 1960-90. Oslo: Atopia, 2011: 227-231.

”Kjartan Slettemark : månedens grafiker”. Aktuell kunstinformasjon, nr. 3 (1998): 6-7.

Krøvel-Velle, Sigmund. “I verdenstoppen med rolleiflex”. Norsk fotografisk tidsskrift, nr. 2 (1997): 17-20.

Ness, Nina Denney. ”Kjartan Slettemark”. I Fantastisk politikk : kunst i turbulente tider = Fantastic politics : art in times of crisis, redigert av Marianne Yvenes. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2006: 160-163.

Norendal, Signy. ”Kjartan Slettemark : et grensetilfelle”. Aktuell kunst, nr. 1 (2008): 3-5.

Nyaas, Tone Lyngstad. ”Participation mystique”. I Holy toy : Hew Locke, Fredrik Raddum, Maria Rubinke, Kjartan Slettemark : Haugar Vestfold Kunstmuseum, 13. februar - 9. mai 2010. Tønsberg: Haugar Vestfold Kunstmuseum, 2010: 4-20.

Pettersson, Jan Åke. ”Kjartan Slettemarks 60-tall”. Siksi, nr. 4 (1989): 10-15.

Pettersson, Jan Åke. ”Kosmisk videoschaman i semantisk kaos – ”.Paletten, nr.2 (1982): 4-8.

Pettersson, Jan Åke. ”Kosmisk videoschaman i semantisk kaos – om Kjartan Slettemarks videokunst”. Samtiden, nr. 2 (1982): 72-80.

Pettersson, Jan Åke. ”Tale i Kjartan Slettemarks bisettelse 6. februar 2009: Maria Magdalena kirke, Stockholm”. Billedkunst, nr. 2 (2009): 22.

Rudling, Eva. “KjARTan Slettemark : ont ska med konst fördrivas!”. ISvenska konstnärer : 80 kärleksfulla porträtt i bild och ord. Stockholm: Prisma, 1998: 148-149.

Slettemark, Kjartan. “Chromankey identity blue”. I Kunst til folket : art to the people : Riksutstillinger 50 år, redigert av Jonas Ekeberg. Oslo: Riksutstillinger, 2003: 176-179.

Strømodden, Jarle. ”Kjartan Slettemark : kunsten å falle : bokanmeldelse”. Kunst, nr. 1 (2010): 12-17.

Sundet, Marie Fredriksen. ”Kjartan Slettemark : *Galleri Star”. I Skrik : en utstilling om frykt, redigert av Fred Hauge og Mari Fredriksen Sundet. Vestfossen: Vestfossen kunstlaboratorium, 2011: 135- 189.

Søderlind, Didrik. ”- Gud, det er kunsten. Og meg”. Fri tanke, nr. 4 (2007): 25-27.

Thorkildsen, Åsmund.”Kjartan Slettemark : kunsten om livet og kaker som kunst – konstitori”. I Kunst og kommentar, redigert av Svein Olav Hoff. Asker: Tell, 1992: 98-101.

Torstensen, Mette Dybwad. ”Kjartan Slettemark – budeie med KjARTan roser”. Aktuell kunst, nr.1 (2008): 6-7.

Vold, Jan Erik. ”’Tidernas blodis” på peisen- eller: hvordan gikk det med Slettemarks Nixonbilde på møllergata 19”. Vinduet, nr. 1 (1974): 66.

Vold, Jan Erik. ”Slettemark/Nixon – og friheten”. Vinduet, nr. 2 (1974): 62-66.