Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Utvalgt litteratur i biblioteket

Bøker og avhandlinger

Alsvik, Henning og Leif Østby. Norges billedkunst i det nittende og tyvende århundre, b. 1.Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1951.

Berggreen, Brit. Da kulturen kom til Norge. Oslo: Aschehoug, 1989.

Furnes, Tone Klev. Amaldus Nielsen (1838-1932): Kystens maler. Oslo: Andresen & Butenschøn, 2000.

Grøtvedt, Paul. For fulle seil: Marinemaleriet i norsk billedkunst. Oslo: Stenersen, 1999.

Gude, Hans. Af Hans Gudes liv og værker: Kunstnerens livserindringer, red. av Lorentz Dietrichson. Kristiania: Det Norske Aktieforlag, 1899.

Haverkamp, Frode. «Hans Gude i Düsseldorf: Grunnleggelsen av en akademisk kunstnerkarrière i det 19. århundre». Magisteravhandling, Universitetet i Oslo, 1982.

Haverkamp, Frode. Hans Gude. Oslo: Aschehoug, 1992.

Kokkin, Jan. Eilif Peterssen: Mellom stemninger og impresjoner. Oslo: Pax, 2009.

Krohg, Christian. Lodser: Tegninger med text. Kristiania: Abels kunstforl., 1890.

Laundal, Øystein. Havet: Hav og kyst i norsk malerkunst. Oslo: Grøndahl Dreyer, 1999.

Malmanger, Magne. «Norsk malerkunst fra klassisisme til tidlig realisme». Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, 1981.

Molaug, Svein. Vår gamle kystkultur. 2 b. Oslo: Dreyer, 1985.

Opstad, Gunvald. Amaldus Nielsen. Oslo: Aschehoug, 1992.

Poulsson, Vidar. Frits Thaulow: En internasjonal maler. Oslo: Labyrinth Press, 2006.

Strøm-Olsen, Nicolai. «De kunstneriske konflikter ved ‘Der Grossherzoglische Kunstschule in Karlsruhe’ mellom 1864–1874”». Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2007.

Sørby, Hild. Jærmaleriet: Fra landskap til visjon. Oslo: Universitetsforlaget, 1983.

Sørby, Hild. Nicolai Ulfsten. Oslo: Messel, 1997. 

Terjesen, Marianne. Kitty Kielland: Et portrett. Oslo: Gyldendal, 1999.

Strøm-Olsen, Nicolai. Hans Gude: En kunstnerreise. Oslo: Pax, 2015. 

Thiis, Jens. Norske malere og billedhuggere: En fremstilling af norsk billedkunsts historie i det nittende århundrede. 3 b. Bergen: John Griegs Forlag, 1904-1907.

Thiis, Jens. Malerkunsten i det 19. og 20. aarhundrede. B. 2, Norsk Kunsthistorie. Oslo: Gyldendal Norsk forlag, 1927.

Thue, Oscar. Christian Krohg. Oslo: Aschehoug, 1997.

 

Utstillingskataloger

Baumgärtel, Bettina, red. Die Düsseldorfer Malerschule und ihre internationale Ausstrahlung 1819-1918- 2 b. Utstillingskatalog, Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2011.

Christian Krohg og Skagen: Skagens Museum, 18. marts - 6. juni 2004, Lillehammer kunstmuseum 19. juni - 12. september 2004. Utstillingskatalog, Skagen: Skagens museum, 2004.

Christian Krohg: "Sjøbilder", Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst 24. mai-15. september 1996. Utstillingskatalog, Oslo: Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, 1996.

Hans Gude: Tegninger og akvareller, Lillehammer Bys Malerisamling. Utstillingskatalog, Lillehammer: Lillehammer Bys Malerisamling, 1985.

Hansen, Vibeke Waallann, red. Christian Krohg: Bilder som griper = pictures that captivate. Utstillingskatalog, Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2012.

Haverkamp, Frode Ernst, red. Langs kysten: Gude og hans elever omkring 1870.  Utstillingskatalog, Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2016.

Haverkamp, Frode og Marit Ingeborg Lange, red. Der aander en tindrende Sommerluft varmt over Hardangerfjords Vande-: Nasjonalgalleriet 28. september-7. desember 2003. Utstillingskatalog, Oslo: Nasjonalgalleriet, 2003.

Henningsen, Bernd, et al. Tyskland og Skandinavia 1800-1914. Impulser og brytninger. Utstillingskatalog, Berlin: Jovis, 1998.

H.F. Gude: Somrene ved Kristianiafjorden. Utstillingskatalog, Oslo: Grev Wedels Plass Auksjoner, 1995.

Lange, Marit Ingeborg. Kitty Lange Kielland (1843-1914). Utstillingskatalog, Rosendal: Baroniet Rosendal, 2008.

Lønning, Ingeborg, Reidar Nedrebø og Anne Grete Honerød, red. Hans Gude: Den tidlige periode. Utstillingskatalog, Rosendal: Baroniet Rosendal, 1994.

Watne, Eva, et al., red. Eilif Peterssen: Jæren - et høyst eiendommelig kystland, tegninger og skisser fra Jæren. Utstillingskatalog, Hå: Hå gamle prestegard, 2015.

 

Artikler

Anker, Thor. "Maleren Hans Gudes frieri for 150 år siden". Skrift / Asker og Bærum historielag, nr. 43 (2003): 12-17.

Berg, Knut. "Maleriet 1870-1914". I Nasjonal vekst, b. 5, Norges Kunsthistorie, red. av Knut Berg, 109-260. Oslo: Gyldendal, 1981.

Gude, Hans. "Breve fra Hans Gude til Jørgen Moe og P. Chr. Asbjørsen", meddelt av Anders Krogvig. Kunst og Kultur 6 (1917): 148-167.

Hagemann, Sonja. "Nils Severin Lynge Hansteen". I Norsk Kunstnerleksikon, b. 2. Oslo: Universitetsforlaget, 1983.

Haverkamp, Frode. "Brudeferden nok en gang". Kunst og kultur 63, nr. 4 (1980): 223-236.

Kværne, Per. "Hans Gudes Skottlandsreise". Kunst og kultur 88 (2005): 254-266.

Malmanger, Magne. "Fra klassisisme til tidlig realisme 1814-1870". I Fra middelalderen til 1900, b. 1, Norges Malerkunst, red. av Knut Berg, 187-350. Oslo: Gyldendal, 1993.

Strøm-Olsen, Nicolai. "Hans Gude og den tyske kunst". KUNSTforum 2, nr. 4 (2010): 20-23.

Østby, Leif. "Johannes Martin Grimelund". I Norsk kunstnerleksikon, b. 1. Oslo: Universitetsforlaget, 1982.