© Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Foto: Ina Wesenberg

Utvalgt litteratur i biblioteket

Les mer om utstillingen "Livet i tegning. Verk fra Bruegels og Rubens' tid"

 

Bøker og utstillingskataloger

 

Artikler

  • Hautekeete, Stefaan. "New insights into the working methods of Hans Bol". Master drawings 50 (2012): 329-356.
  • Haverkamp-Begemann, Egbert. "The old and the new church at Sloten". Master drawings 12 (1974): 123-127.
  • Helliesen, Sidsel. ""The Judgment of Paris" by Joachim Wtewael at Oslo". Master drawings 15 (1977): 16-21.
  • Reznicek, E. K. J. "Jan Harmensz. Muller as Draughtsman: Addenda". Master drawings 18 (1980): 115-196.
  • Ruby, Louisa Wood. «Bruegel/Bruegel/Bril: The “Lugt Group» revisited». Master drawings 50 (2012): 357-364.
  • Sørensen, Bodil. «Sophus Larpent – kunstsamler». Kunst og kultur 79 (1996): 194-259.
  • Tschudi-Madsen, Stephan. "Nyopdagede Rubenstegninger i Nasjonalgalleriet". Kunst og kultur 36 (1953): 83-96.
  • Van den Brink, Peter. «The artist at work: The crucial role of drawings in early sixteenth-century Antwerp workshops”. Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 2004/05: 158-231.