Tegning av to kvinner som ser utover landskap i fjellene
Erik Werenskiold, «På fjellet» (utsnitt), antagelig 1893
Foto: Nasjonalmuseet / Therese Huseby

Utvalgt litteratur i biblioteket

 

Bøker og utstillingskataloger

 

Artikler

Andersen, Stig. «Muligheter i spill: Tegnetriennalen på Nasjonalmuseet, 2023». Numer, nr. 02/132 (2023): 57-62.

Bergh, Sidsel. «Avsløret, tildekket, åpen og hemmelig». Billedkunst, nr. 2 (2011): 40-41.

Mathistad, Ida Zernichow. «I møtet med det ugjennomtrengelige». Numer, nr. 88 (2011): 24-25.

Mossige, Cecilie. «Å vise ansikt». Personae, nr. 1-2 (2013): 166-174.

Ness, Nina Denney. “Om en illustrasjon av Erik Werenskiold og dens relasjon til motiver av Edvard Munch”. Kunst og Kultur, nr. 1 (2013): 2-13.

Olsson, Tommy. «Fremtiden spiser seg selv». Kusthåndverk, nr. 2(2013): 48-51.