Kong Carl Johan XIVs kroning i Trondheim. Maleri av Jacob Munch, 1822. De kongelige samlinger, DKS.002878. © Det kongelige hoff 2014
Foto: Det kongelige hoff / Jan Haug

Utvalgt litteratur i biblioteket

Les mer om de tre utstillingene:

 

Historie:

Boye, Else. Christiania 1814 – 1905: byen og menneskene. Oslo: Grøndahl, 1976.

Brenna, Arne. ”Rapport fra unionstiden: brevene fra Christiania: Ewerlöf, Carl Johan, Christiania og løkkene”. St. Hallvard 72 (1994): 4-35.

Brenna, Arne. ”Rapport fra unionstiden: maktkamp mellom Stockholm slott og Stortingssalen i Dronningens gate: Ewerlöf 1829-30 og andre akt av 17. mai 1829”. St.
Hallvard 73 (1995): 14-39.

Brenna, Arne. ”Rapport fra unionstiden: 17. mai feiring med tale og overvåking av Henrik Wergeland: Ewerlöfs siste år i Christiania og avdukingen av Krohgstøtten.” St. Hallvard 74
(1996): 28-53. 

Collett, John Petter og Bård Frydenlund (red.). Christianias handelspatrisiat: en elite i 1700-tallets Norge. Oslo: Andresen & Butenschøn, 2008.

Fure, Eli og Knut Mykland. Eidsvoll 1814: hvordan Grunnloven ble til. Oslo: Dreyer, 1989.

Giertsen, Anette og Hans Jørgen Knudzon (red.). Norsk købmandskultur fra Thorvaldsens tid. Gentofte: Øregaardmuseets venner, 1993.

Gran, Gerhard (red.). Nordmænd i det 19de aarhundrede. Kristiania: Aschehoug, 1914.

Holck, Per. Bernt Anker: Samtid, liv og forfatterskap. Oslo: Solum, 2005.

Langslet, Lars Roar. Christian Fredrik: Konge av Norge (1814), Konge av Danmark (1839-48). Oslo: Cappelen, 1998.

Molden, Gunnar og Heidi Arild. Jacob Aall, 1814 og alt det andre. Tvedestrand: Næs jernverksmuseum, 2010.

Myhre, Jan Eivind. Oslo bys historie. Bind 3. Hovedstaden Christiania: fra 1814-1900. Oslo: Cappelen, 1990.

Mykland, Knut. Norges historie. Bind 9. Kampen om Norge: 1784-1814. Oslo: Cappelen, 1978. 

Schnitler, Carl. Slegten fra 1814: Studier over norsk embedsmandskultur i klassicismens tidsalder. Kristiania: Aschehoug, 1911. 

Schnitler, Carl W. Eidsvold 1814. Kristiania: Cappelen, 1914.

Sejersted, Francis. Norges historie. Bind 10. Den vanskelige frihet: 1814-1851. Oslo: Cappelen, 1978.

Semmingens, Ingrid…et al. (red.). Norges kulturhistorie. Bind 3. Fra forfall til ny vekst. Oslo: Aschehoug, 1980. 

Stubhaug, Arild. Jacob Aall. Oslo: Aschehoug, 2014.

 

Maleri og skulptur:

Alsvik, Henning og Leif Østby. Norges billedkunst i det nittende og tyvende århundre. Oslo: Gyldendal, 1951.

Aubert, Andreas. Norsk kultur og norsk kunst. Kristiania: Steenske forlag, 1917.

Christie, Sigrid. ”Maleri og skulptur 1536-1814.” I Nedgangstid og ny reisning, b. 3 av Norges kunsthistorie, red. av Knut Berg, s. 121-247. Oslo: Gyldendal, 1981.

Evjenth, Sylvi Cook. ”De første kunstutstillinger, den første norske kunstkritikk?: glimt fra kunstmiljøet i Bergen på akademieleven J.C. Dahls tid”. Kunst og kultur 70 (1987): 144-158.

Hjelde, Gunnar. ”Malerisamlingen på Bygdø kongsgård: Carl XIV Johans malerisamling fra Paleet”. Kunst og kultur 58, nr. 2 (1975): 79-98.

Kavli, Guthorm og Gunnar Hjelde. Slottet i Oslo: historien om hovedstadens kongebolig. Oslo: Dreyer, 1973.

Krogvig, Anders. Fra den gamle tegneskole: 1818-1918. Kristiania: Steenske forlag, 1918.

Malerisamlingen på Bygdø Kongsgård: Carl Johans samling av norsk kunst: Nasjonalgalleriet, 10. november 1982 - 9. januar 1983. Oslo: Nasjonalgalleriet, 1982.

Malmanger, Magne. ”Maleriet 1814-1870. Fra klassisisme til tidlig realisme.” I Det unge Norge, b. 4 av Norges kunsthistorie, red. av Knut Berg, s. 126-292. Oslo: Gyldendal, 1981.

Norge 1814: tidsbilder: design og mote: klassisk Christiania. Oslo: Nasjonalmuseeet for kunst, arkitektur og design, 2014.

Schnitler, Carl W. Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre: med billeder efter samtidige portrætter, vægdekorationer og tegninger. Kristiania: Cammermeyer, 1920.

Thue, Oscar. ”Skulptur 1814-1870.” I Det unge Norge, b. 4 av Norges kunsthistorie, red. av Knut Berg, s. 293-340. Oslo: Gyldendal, 1981.

Vik, Kari Aakerli. ”Portrettets plass i det norske kunstlivet: eksempler fra første halvdel av 1800-tallet”. En face. Kunsthistorisk tidsskrift nr. 1 (2003): 80-92.

Vore oldeforældres land efter deres egne billeder. Kristiania: Norsk folkemuseum, 1910.

Østby, Leif. Østfold i billedkunsten. Rakkestad: Valdisholm, 1988.

Østby, Leif. Med kunstnarauge: norsk natur og folkeliv i biletkunsten. Oslo: Det norske samlaget, 1969.

Østby, Leif. Norske portretter. Oslo, 1935.

 

Knut Baade (1808-1879)

Ljøgodt, Knut. Måneskinnsmaleren : Knud Baade (1808-1879). Oslo: Orkana i samarbeid ned Nordnorsk kunstmuseum, 2012.

 

Johan Christian Dahl (1788-1857)

Aubert, Andreas. Maleren Johan Christian Dahl: et stykke av forrige aarhundredes kunst- og kulturhistorie. Kristiania: Aschehoug, 1920.

Bang, Marie Lødrup. Johan Christian Dahl 1788-1857: life and works. 3 b. Oslo: Universitetsforlaget, 1987.

Friborg, Flemming. Nature piece by piece: J.C. Dahl and the Danish golden age. København: Ny Carlsberg Glyptotek, 1999.

Gelius, William og Stig Miss, red. J.C. Dahl i Danmark. København: Thorvaldsens Museum, 2003.

Johan Christian Dahl 1788-1857: jubileumsutstilling 1988: Nasjonalgalleriet 27. februar-1. mai 1988, Bergen billedgalleri 19. mai-3. juli 1988. Oslo: Nasjonalgalleriet, 1988.

Ormhaug, Knut, Peter Anker, Jan Askeland og Gunnar Danbolt, red. Johan Christian Dahl 1788-1857: "Du Bergens Stolthed, Norges Hæder". Bergen: Bergen Billedgalleri, 1988.

Solbu, Birgitte og Anne Grete Honerød, red. J.C. Dahl: "Då landet fyrst fekk syna seg": J.C. Dahl og det norske landskap. Rosendal: Baroniet Rosendal, 1996.

Østby, Leif. ”En lovende norsk debut: J.C. Dahl på Charlottenborg 1813-15”. Kunst og kultur 55 (1972): 197-214.

Østby, Leif. Johan Christian Dahl: tegninger og akvareller. Oslo: Bergen billedgalleri, 1957.

 

John William Edy (1760-1802)

Øverland, O. A. Det gamle Norge i billeder og tekst: planer til en "Malerisk reise gjennem Norge": J.W. Edys tegninger fra aar 1800. Kristiania: Cappelen, 1910.

 

Christian Ezdorf (1801-1851)

Partsch, Susanna. “Ezdorf, Christian”. I: Allgemeines Künstlerlexikon. Berlin, Boston: K. G. Saur, 2013,http://www.degruyter.com/view/AKL/_10210021 (nedlastet 15 nov. 2013).

 

Thomas Fearnley (1802-1842)

Sumner, Ann og Greg Smith, red. In front of nature: the European landscapes of Thomas Fearnley. Birmingham, London: Barber Inst. of Fine Arts The University of Birmingham, D Giles Limited, 2012.

Thomas Fearnley 1802-1842: Stiftelsen Modums Blaafarveværk 24. mai-30. september 1986. Modum: Blaafarveværket, 1986.

 

Andreas Flint (1767-1824)

Pedersen, Eva de la Fuente. ”Flint, Andreas”. I Weilbach: dansk kunstnerleksikon, b. 2, s. 320. København: Munksgaard, 1995.

 

Johannes Flintoe (1787-1870)

Alsvik, Henning. Johannes Flintoe. Oslo: Gyldendal, 1940.

Johannes Flintoe 1786-1936. Oslo: Kunstforeningen, 1936.

Noss, Aagot. Johannes Flintoes draktakvarellar. Oslo: Det norske samlaget, 1970.

 

Christian Forssell (1777-1852)

Repetzky, Henning. “Forssell, Christian”. I: Allgemeines Künstlerlexikon. Berlin, Boston: K. G. Saur, 2014,http://www.degruyter.com/view/AKL/_00068028 (nedlastet 13.01.2014).

Sandström, Sven. ”Forsell, Christian”. I Svenskt konstnärslexikon, b. 2, s. 224-225. Malmö: Allhem, 1953.

 

Heinrich August Grosch (1763-1843)

Bugge, Anders. Arkitekten stadskonduktør Chr. H. Grosch: hans slekt, hans liv og hans verk. Oslo: Aschehoug, 1928.

Bugge, Astrid. ”Heinrich August Grosch”. I Norsk kunstnerleksikon: bildende kunstnere, arkitekter, kunsthåndverkere, b. 1, red. av Nasjonalgalleriet, s. 789-791. Oslo: Universitetsforlaget, 1982.

Monrad, Kasper. ”Heinrich August Grosch”. I Weilbach: dansk kunstnerleksikon, b. 2, s. 504-505. København: Munksgaard, 1995.

Sørensen, Bodil og Ingeborg Vibe. "En malerisk Rejse i Norge": Heinrich August Groschs norske prospekter. Oslo: Nasjonalgalleriet, 2000.

 

Johan Gørbitz (1782-1853)

Sørensen, Bodil. ”Johan Gørbitz: Norges første internasjonale kunstner”. I Landet der sitroner gror: Johan Christian Dahl, Thomas Fearnley og Johan Gørbitz i Syd-Italia, red. av  Anne Aaserud, s. 31-41. Tromsø: Museet, 2005.

 

Heinrich Christian Friedrich Hosenfelder (1719-1805)

Rasch-Engh, Rolf. ”Om et offisersportrett: et uniformshistorisk aktstykke.” Kunst og kultur 80 (1997): 144-150.

Bjerke, Øyvind Storm. ”Heinrich Christian Friedrich Hosenfelder.” I Norsk kunstnerleksikon: bildende kunstnere, arkitekter, kunsthåndverkere, b. 2, red. av Nasjonalgalleriet, s. 282-284. Oslo: Universitetsforlaget, 1983.

 

Christian Albrecht Jensen (1792-1870)

Schultz, Sigurd. C. A. Jensen. 2 b. København: Kunstforeningen i København, 1932. 

Smidt, Claus M. Portrætmaleren C. A. Jensen: en guldaldermalers skæbne. Birkerød: Strandberg, 1986.

 

Jens Juel (1745-1802)

Hvis engle kunne male...: Jens Juels portrætkunst: det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Hillerød. København: Ejlers, 1996.

Monrad, Kasper. Jens Juel. København: Fogtdal, 1996.

Poulsen, Ellen. Jens Juel. 2 b. København: Ejlers, 1991.

Poulsen, Ellen. Tegninger af Jens Juel. København: Statens Museum for Kunst, 1975.

 

Christian August Lorentzen (1746-1828) og Georg Haas (1751-1817)

Christian August Lorentzen. Malerier fra Buskerud fylke, med kobberstikk av Georg Haas og H.A. Grosch: katalog over særutstilling i Drammens museum, 12. mai-1. juli 1980. Drammen: Museet, 1980.

Hoem, Arne I. ”Eventyret om Haas' kobberstikk efter C.A. Lorentzens norske prosjekter”. Kunst og kultur 61, nr. 4 (1978): 239-240.

Schepelern, H.D. ”C.A. Lorentzen og hans norske landskaper”. Kunst og kultur 49, nr. 2 (1966): 73-92.

Nannestad, Kirsten. ”Christian August Lorentzen”. I Weilbach: dansk kunstnerleksikon, b. 5, s. 154-156. København: Munksgaard, 1995.

 

Jacob Munch (1776-1839)

Langaard, Johan H. ”Jacob Munch og det såkalte portrett av en fornem genueserinne og hennes sønn”. Kunst og kultur 28 (1942): 19-33.

Willoch, Sigurd. ”Et selvportrett av Jacob Munch”.  Byminner, nr. 4 (1978): 3-7.

Willoch, Sigurd. ”Fra Jacob Munchs vandreår I: København og Paris”.Kunst og kultur 61, nr. 3 (1978): 129-150.

Willoch, Sigurd. ”Fra Jacob Munchs vandreår II: Italia og hjemover”.Kunst og kultur 62, nr. 1 (1979): 1-32.

Willoch, Sigurd. ”Jacob Munch”. I Norsk kunstnerleksikon: bildende kunstnere, arkitekter, kunsthåndverkere, b. 2, red. av Nasjonalgalleriet. Oslo: Universitetsforlaget, 1983.

 

Hans Michelsen (1789-1859)

Thue, Oscar. Hans Michelsen: tegning og skulptur: Nasjonalgalleriet, februar-april 1974. Oslo: Nasjonalgalleriet, 1974.

Vik, Kari Aakerli. ”Hans Michelsen. Billedhugger.” 3 b. Magistergradsavhandling, Universitetet i Oslo, 1991. 

 

Frederik Petersen (1759-1825)

Bjerke, Øyvind Storm. ”Frederik Petersen”. I Norsk kunstnerleksikon: bildende kunstnere, arkitekter, kunsthåndverkere, b. 3, red. av Nasjonalgalleriet, s. 196-197. Oslo: Universitetsforlaget, 1986.

 

Erik Pauelsen (1749-1790)

Grumme pragt: Erik Pauelsens norgesrejse 1788. Sorø: Vestsjællands Kunstmuseum, 1999.

Kryger, Karin. ”Erik Pauelsen”. I Weilbach: dansk kunstnerleksikon, b. 6, s.325-327. København: Munksgaard, 1994-2000.

Nørbæk, Jens Fr. ”Maleren Erik Pauelsens voyage pittoresque i Norge 1788”. Konsthistorisk tidskrift 44, h. 1-2 (1975): 27-37.

Schnitler, Carl Wille. Norges kunstneriske opdagelse: maleren Erik Pauelsens norske landskaper 1788. Kristiania: Steenske Forlag, 1920.

 

Anders Fredrik Skjöldebrand (1757-1834)

Sandström, Sven og Axel Liljencrantz. ”Skjöldebrand, Anders Fredrik”. ISvenskt konstnärslexikon, b. 5, s. 192-193. Malmö: Allhem, 1967.

 

Carl Frederik Vogt (1781-1834)

Bjerke, Øyvind Storm. ”Carl Frederik Vogt”. I Norsk kunstnerleksikon: bildende kunstnere, arkitekter, kunsthåndverkere, b. 4, red. av Nasjonalgalleriet, s. 402, 405. Oslo: Universitetsforlaget, 1986.

Nannestad, Kirsten. ”Carl Frederik Vogt”. I Weilbach: dansk kunstnerleksikon, b. 9, s. 155-156. København: Munksgaard, 2000.

 

Design/Stilhistorie/Arkitektur:

Agius, Pauline. Ackermann’s Regency furniture & interiors. Ramsbury: Crowood Press, 1984.

Bahns, Jörn. Biedermeier-Möbel: Entstehung-Zentren-Typen. München: Keyser, 1979.

Berg, Arno. Paléet. Oslo, 1939.

Berg, Arno. Det gamle Christiania. Oslo: Dreyer, 1965.

Bugge, Anders. Paléet i Oslo. Oslo, 1932.

Bøgh, Johan. ”En gruppe bergenske empiremøbler”. Kunst og kultur 1 (1910/1911): 116-133.

Fett, Harry. ”Karl Johans gate: et stykke bykunst”. Kunst og kultur 23 (1937): 85-128.

Gelfer-Jørgensen, Mirjam. Guldalderdrømmen: dansk nyklassicistisk møbelkunst 1790-1850. Købehavn: Rhodos, 2005.

Halén, Widar. ”Det Knudtzonske sølvtøy i Kunstindustrimuseet i Oslo”. INorsk købmandskultur fra Thorvaldsens tid. Red. av Anette Giertsen og Hans Jørgen Knudtzon. Gentofte: Øregaardmuseets venner, 1993.

Hamran, Ulf. ”Det nye Norge bygger: norsk arkitektur 1814-1870”. I Det unge Norge, b. 4 av Norges kunsthistorie, red. av Knut Berg, s. 7-125. Oslo: Gyldendal, 1981.

Hamran, Ulf. Gamle ovner i Norge. Oslo: Huitfeldt, 1989.

Hoel, Kari. ”Nyklassisismen: fra stil mot form”. Kunst og kultur 75 (1992): 130-148.

Hovstadius, Barbro (red.). Karl Johan: konst, inredningar och teknikk i empirens Sverige. (Årsbok för Statens konstmuseer 37). Stockholm: Streiffert, 1991.

Jackson, Anna. V&A guide to period styles. London: V&A Publ., 2002.

Jepsen, Anton. Danske empiremøbler. København: Thaning & Appel, 2002.

Johnsen, Espen. ”Fra nordisk impuls til romerske palass: utenlandsk påvirkning på norsk nyklassisisme”. Arkitektur i Norge: årbok (1994).

Kielland, Thor B. Paléet i Oslo: Constitutionsværkets vugge. Oslo: Gyldendal, 1939.

Kielland, Thor B. Det røde kabinett. Oslo, 1950 (Særtrykk. Årbok / Kunstindustrimuseet, 1943/49).

Kielland, Tor B. (red.) 1700 og den tid. Oslo: Cammermeyer, 1950.

Krogstad, Morten. ”Spørsmål om Eidsvoll: eller Eidsvoll på alvor”.Arkitektur i Norge: årbok (1992): 24-29.

Lexow, Jan Hendrich. Bergenske empiremøbler. Bergen: Grieg, 1948.

Lexow, Jan Hendrich. ”Arkitektur 1536-1814”. I Nedgangstid og ny reisning, b. 3 av Norges kunsthistorie, red. av Knut Berg, s. 7-120. Oslo: Gyldendal, 1981.

Lucie-Smith, Edward. Furniture: a concise history. London: Thames & Hudson, 1993.

Miller, Judith. Byantikviteter. Oslo: Cappelen, 2000.

Nouvel-Kammerer, Odile. Symbols of power: Napoleon and the art of the Empire style 1800-1815. New York: Abrams, 2007.

Nygård-Nilssen, Arne. Ovner og gravmæler. Særtrykk av Norsk jernskulptur, bind 2. Oslo, 1944.

Ottomeyer, Hans... et al. Biedermeier: the invention of simplicity. Vienna: Albertina, 2006.

Polak, Ada. ”Nyklassisismens tidsalder”. Kunst og kultur 55 (1972): 215-238.

Rostad, Berhard og Stephan Tschudi-Madsen. Norske antikviteter fra bygd og by. Oslo: Aschehoug, 1994.

Seip, Elisabeth, red. Chr. H. Grosch: arkitekten som ga form til det nye Norge. Oslo: Peter Hammers forlag, 2001.

Sjöberg, Lars. Stolar, fåtöljer och soffor under empiren.  Stockholm: Nationalmuseum, 1991.

Slomann, Vilhelm. Nyklassisismen og de danske møbler fra det 18. århundre. Oslo, 1933.

Thygesen, Anne Lise. ”En akademistipendiat i Italien: arkitekten C.F.F. Stanley”. Architectura 2 (1980): 7-48.

Wallin, Sigurd (red.) Karl Johans stilen: ett urval av föremål fron Nordiska museets avdelining för de högre stånden. Stockholm: Nordiska museet, 1924.

 

Drakt/Mote:

Andersen, Ellen. Moden 1790-1840. København: Nationalmuseet, 1986.

Barreto, Christina and Martin Lancaster. Napoleon and the Empire of fashion. Milano: Skira, 2010.

Bradfield, Nancy. Costume in detail: women’s dress 1730-1930. London: Harrap, 1968.

Contini, Mila. Moden gennem tiderne. Milano: Branner og Korch, 1965.

Hammar, Britta. Kvinnligt mode under två sekel. Lund: Signum, 2001.

Hefford, Wendy. Design for printed textiles in England from 1750-1850. London: V&A, 1992.

Johnston, Lucy. Nineteenth century fashion in detail. London: V&A, 2005.

Mansel, Philip. Dressed to rule: Royal Court costume from Louis XXIV to Elizabeth II. New Haven: Yale University Press, 2005.

Oxaal, Astrid. Drakt og nasjonal identitet 1760-1917: den sivile uniformen, folkedrakten og nasjonen. Oslo: Universitetet i Oslo, 2001.

Perrot, Philippe. Fashioning the Bourgeoisie: a history of clothing in the Nineteenth century. Princeton, NJ.: Princeton University Press, 1994.

Persson, Helen.. et al. Empirens döttrar: kultur och mode under tidig 1800-tal. Stockholm: Signum, 2009.

Rothstein, Natalie (red.). Four hundred years of fashion. London: Collins, 1984.

Takeda, Sharon. Fashioning fashion: European dress in detail 1700-1915. München: Prestel, 2010.

Tarrant, Naomi. The development of Costume. Edinburgh: National Museums of Scotland, 1994.

Zieseniss, Charles Otto and Katell Le Bourhis. The age of Napoleon: costume from revolution to empire, 1789-1815. New York: Metropolitan Museum of Art, 1989.