Irma Salo Jæger, «Da sommervarmen satte inn», 1968.
Foto: Nasjonalmuseet

Utvalgt litteratur i biblioteket

Nasjonalgalleriet, 13. juni – 7. september 2014 

Om kunstnerne:

Anna-Eva Bergmann

Lamothe, Christine et al. Anna-Eva Bergman. Dijon: Les presses du réel, 2011.

Moe, Ole Henrik. Anna-Eva Bergman: Liv og verk. Oslo: Dreyer, 1990.

Sørvåg, Tove Aadland. ”Alt blir som en visjon: En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande montagne d'argent”. Masteroppgave, Universitet i Bergen, 2009.

Jan Groth

Hellandsjø, Karin. Tegn: Jan Groths kunst. Oslo: Museet for samtidskunst, 2001.

Meyer, Peter S., red. Traces and spaces: Jan Groth's influences and contemporaries. Stavanger: Rogaland kunstmuseum, 2008.

Gunnar S. Gundersen

Bevegelser i rom: Gunnar S. Gundersen 1920-1983. Høvikodden: Henie Onstad kunstsenter, 2006.

Gunnar S. Gundersen: Offentlige utsmykninger 1949-1980. Høvikodden: Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1983.

Johansen, Jahn Otto. Gunnar S. Gundersen. Oslo: Stenersen, 1982.

Arnold Haukeland

Haukeland. Høvikodden: Henie Onstad Kunstsenter, 1999.

Haaland, Arild. Arnold Haukeland: Runer i rommet. Oslo: Gyldendal, 1971.

Aamold, Svein. ”Arnold Haukeland: Liv og verk”. Magistergradsavhandling, Universitetet i Oslo, 1992.

Ramon Isern

Ramon Isern: Retrospektiv 1957-1987. Trøndelag Kunstgalleri, 5.april - 16.mai 1987, Galleri Riis, Oslo, september/oktober 1987. Oslo: Galleri Riis, 1987.

Aamold, Svein. Ramon Iserns skulpturer. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, 1998.

Jens Johannesen

Brun, Hans-Jakob. Jens Johannessen: Maleri. Oslo: Grøndahl Dreyer, 1993.

Woltmann, Marit, red. Jens Johannessen: Allegori. Oslo: Indoor, 2002.

Irma Salo Jæger

Dæhlin, Erik. Irma Salo Jæger. Oslo: Press, 2002.

Berit Soot Kløvig

Berit Soot: Landsforeningen Norske Malere, 7. desember - 22. desember 1996. Oslo: LNM, 1996

Johs. Rian

Groven, Gunnar, Magne Malmanger og Jahn Otto Johanssen. Johs. Rian. Oslo: Grøndahl Dreyer, 1994.

Hurum, Vibeke. Johs. Rian: Tema med variasjoner. Oslo: Museet for samtidskunst/Labyrinth Press, 2002.

Hurum, Vibeke. ”J Rian: Tema med variasjoner. Johs. Rians billedspråk 1950-1981”. Magistergradsavhandling, Universitetet i Oslo, 1996.

Knut Rumohr

Askeland, Jan og Halvdan Ljøsne. Knut Rumohr. Bergen: Nord 4, 2000.

Knut Rumohr: Tresnitt og xylografi . [Bergen kunstmuseum, 11. januar - 3. juni 2007]. Bergen: Bergen kunstmuseum, 2006.

Aase Texmon Rygh

Bjerke, Øivind Storm. Aase Texmon Rygh. Oslo: Press, 2010.

Aase Texmon Rygh: Modernisme for alltid! Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, 2014.

Inger Sitter

Anker, Peter og Ole Henrik Moe. Inger Sitter. Oslo: Schibsted, 1987.

Geelmuyden, Niels Chr. og Gunnar Danbolt. Inger Sitter: Et portrett. Oslo: Aschehoug, 2009.

Inger Sitter: Retrospektiv/retrospective. 16.06-15.09 2002. Trondheim: Trondheim kunstmuseum, 2002.

Kjartan Slettemark

Husabø, Idun A., Britta Olsson og Susanna Slöör. Kjartan Slettemark: Kunsten å falle. Leikanger: SKALD, 2009.

KjARTan Slettemark: Kunsten å være kunst. Oslo: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2013.

Olav Strømme

Eckhoff, Audun. ”Flyver i natten: Olav Strømmes visjon”. Magistergradsavhandling, Universitetet i Oslo, 1993.

Hovdenakk, Per. Olav Strømme. Oslo: Labyrinth Press, 2003.

Odd Tandberg

Odd Tandberg: Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden, 16.4.-29.5. 1994. Høvikodden: Henie-Onstad Kunstsenter, 1994

Meggison, Trine Tandberg. ”Prosess og struktur: Integrerte utsmykninger av Odd Tandberg 1959 – 1973”. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2009.

Raanaas, Ruth Kjersti. Odd Tandberg. Ås: [s.n.], 1986.

Lars Tiller

Gjelsvik, Magni Moksnes. Lars Tiller i sentrum: Fra Bjarne Ness til Gruppe 5. Trondheim: NT-forlag, 2003.

Lars Tiller. Trondheim: Trondhjems kunstforening, 1984.

Jakob Weidemann

Egeland, Erik. Jakob Weideman: Portrett av en norsk modernist. Oslo: Stenersen, 1988.

Hellandsjø, Karin. Jakob Weidemann: Storfuglen i norsk kunst. Oslo: Schibsted, 2003.

Johannessen, Jan Vincents. Jakob Weidemann: Kunsten å leve. Oslo: Aschehoug, 1997.

Koefoed, Holger. Portrett i ord: Jakob Weidemann. Oslo: Labyrinth Press, 1998.

 

Øvrig litteratur Norge
 

Artikler

Anker, Peter. ”Abstrakt kunst i Norge: Betraktninger omkring et aktuelt dilemma.” Paletten 18, nr. 3 (1957): 81-85.

Kirkholt, Tore. ”Kritikken av overflaten: Norske kunstkritikeres møte med det nonfigurative maleriet”. Kunst og kultur 85 (2002): 194-217.

Moe, Ole Henrik. ”Om abstrakt maleri”. Kunsten i dag, nr. 2 (1957): 4-34.

Rolfsen, Erik. ”Bygg for regjerningskontorer”. Byggekunst, nr. 1 (1959): 1-28.

Ustvedt, Øystein. ”Norge og den abstrakte ekspresjonismen.” Kunst og kultur 91, nr. 2 (2008): 90-107.

Aamold, Svein. ”Skulptur og arkitektur i 1960-årene. Konfrontasjon eller dialog?” Kunst og kultur 78 (1995): 53-69.

 

Bøker og utstillingskataloger

1960-årene i norsk maleri: Utstilling Lillehammer Kunstmuseum, 30.mai-1.september 1996. Lillehammer: Lillehammer Kunstmuseum, 1996.

Brun, Hans Jacob. ”Maleriet 1940-1980”. I Inn i en ny tid, b. 7 av Norges kunsthistorie, red. av Knut Berg, 93-242. Oslo: Gyldendal, 1983.

Danbolt, Gunnar. Norsk kunsthistorie: Bilde og skulptur frå vikingtida til i dag. Oslo: Det norske samlaget, 1997.

Eckhoff, Audun, red. Fokus 1950: Norsk billedkunst i etterkrigstiden. [Utstilling Museet for samtidskunst, Oslo, 28.mars - 28.juni 1998]. Oslo: Spartacus, 1998.

Flor, Harald. ”Etterkrigstidens skulptur”. I Inn i en ny tid, b. 7 av Norges kunsthistorie, red. av Knut Berg, 290-349. Oslo: Gyldendal, 1983.

Fredly, Janne. ”Konkret kunst i Norge i 50-årene: En undersøkelse av malerier og utsmykninger av Odd Tandberg, Gunnar S. Gundersen, Jakob Weidemann, Ludwig Eikaas og Gudrun Kongelf”. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Oslo, 2005.

Gruppe 5. Trondheim: Trondhjems Kunstforening, 1994.

Hellandsjø, Karin. ”Jakob Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge 1945 - 1965.” Magistergradsavhandling, Universitetet i Oslo, 1977.

Hellandsjø, Karin. ”Det abstrakte maleriets gjennombrudd i Norge i 50-årene belyst ved mønstringer i Kunstnernes hus og debatten som fulgte”. I Kunstnernes hus 1930 – 1980, 175-186. Oslo, 1980.

Hellandsjø, Karin. 50-årene - et gjennombrudd: 50-årenes kunst og kultur i Norge, sett i internasjonal sammenheng. Høvikodden: Henie Onstad kunstsenter, 1982.

Jenssen, Hugo Lauritz. Høyblokken: En bygningsbiografi. Oslo: Forlaget Press, 2013.

Malmanger, Magne, Øistein Parmann, Jan Askeland og Fredrik Matheson.Norsk kunst i dag. Oslo: Gyldendal, 1967.

Michelet, Johan Fredrik. Figurativt eller non-figurativt? Tre essays. Oslo: Gyldendal, 1957.

Nordisk abstrakt kunst: Maleri, skulptur. [Utstilling] 1.-23. mars 1958. Oslo: Kunstnernes Hus, 1958.

Nordiskt 60-tal. 1960-1972: Uppbrott och confrontation. Helsinki: Nordiskt Konstcentrum, [1990].

Paris – Oslo: Fransk og norsk kunst 1945-1965. Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden, 25. mai - 1. september 1991. Høvikodden: Henie-Onstad Kunstsenter, 1991.

Schrumpf, Frederikke, red. Konkret: Nonfigurativ kunst i Norge 1920-2000. [Lillehammer Kunstmuseum 16.03 - 31.12.02]. Lillehammer kunstmuseum, 2002

Sørensen, Gunnar. Fargelegg byen! Oslo kommunes utsmykninger. Oslo: Unipub, 2009.

 

Øvrig litteratur – internasjonal abstraksjon
 

Abstraction - geometry – painting: Selected geometric abstract painting in America since 1945. New York: Abrams, 1989.

Arnason, H.H. og Elizabeth C. Mansfield. History of modern art: Painting, sculpture, architecture, photography. 6. ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010.

Art of another kind: International abstraction and the Guggenheim, 1949 – 1960. New York: Guggenheim Museum Publications, 2012.

Crowther, Paul og Isabel Wunsche, red. Meanings of abstract art: Between nature and theory. New York: Routledge, 2012.

Daval, Jean-Luc. History of abstract painting. Paris: Hazan, 1989.

Fer, Briony. On abstract art. New Haven: Yale University Press, 1997.

Foster, Hal et al. Art since 1900: Modernism, antimodernism, postmodernism. New York: Thames & Hudson, 2004.

Golding, John. Paths to the absolute: Mondrian, Malevich, Kandinsky, Pollock, Newman, Rothko and Still. London: Thames and Hudson, 2000.

Goldstein, Ann. A minimal future? Art as object 1958-1968. Los Angeles: Museum of Contemporary Art, 2004.

Greenberg, Clement. Den modernistiske kunsten. Oslo: Pax, 2004.

Humblet, Claudine. The new American abstraction 1950-1970. Milano: Skira, 2007.

Lauter, Marlene, red. Konkrete Kunst in Europa nach 1945. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2002.

Lind, Maria, red. Abstraction. Cambridge: MIT Press, 2013.

Poli, Francesco. Postmodern art: From the post-war to today. New York: Collins Design, 2008.

Read, Herbert. A concise history of modern painting. London: Thames and Hudson, 1974.

Rosenthal, Mark. Abstraction in the twentieth century: Total risk, freedom, discipline. New Yor : The Solomon R. Guggenheim Foundation, cop. 1996.

Seuphor, Michel, Michel Ragon og Marcelin Pleynet. L'art abstrait. 5 b. [St.Paul de Vence]: Maeght, 1971-1988.

Terraroli, Valerio, red. 1946-1968: The birth of contemporary art. Milano: Skira, 2007.

Weisberger, Edward, red. The spiritual in art: Abstract painting 1890-1985. Los Angeles Museum of Art, 23.11.1986-22.11.1987. New York: Abbeville Press, 1986.

Whitford, Frank. Understanding abstract art. New York: Dutton, 1987.