Bjørn Winsnes, Administrasjonsbygning for Rikstrygdeverket, 1961. Arkitekt: Frithjof Stoud Platou

Utvalgt litteratur i biblioteket

Bøker og utstillingskataloger

Abrahamsen, Helge. Hus før og nå. Oslo : Aschehoug, 1961.

Arentz, Matti Lucie, red. Brutalt?: Det 20. århundrets arkitektur dokumentert av Teigens Fotoatelier. Oslo : Norsk Form ; Norsk teknisk museum, 2014. Utstillingskatalog.

Baldwin, Gordon. Architecture in photographs. Los Angeles : J. Paul Getty Museum, 2013.

Bjerke, Øivind Storm og Hanne Holm-Johnsen, red. Fokus. Horten : Preus Fotomuseum, 2001. Utstillingskatalog.

Bjørn Winsnes: Catalogue. Horten : Preus Fotomuseum, 1978. Utstillingskatalog.

Busch, Akiko. The photography of architecture: Twelve views. New York : Van Nostrand Reinhold, 1987.

Byggekunst. Oslo : Norsk arkitekturforl., 1950-/-60- tall.

Bøe, Alf. Geir Grung: Arkitekten og hans verk. Oslo : Arkitekturforl., 2001.

Dæhlin, Erik. Norsk samtidskunst. Oslo : Teknologisk forl., 1990.

Elwall, Robert. Building with light: The international history of architectural photography. London : Merrell, 2004.

Fitz, Angelika og Gabriele Lenz, red. Architectural photography and its uses: Positions on the relationship between image and architecture. Basel : Birkhäuser, 2015.

Holter, Tore, red. Vindu mot vår tid: Fotografier: Kjell Sten Tollefsen. Horten : Preus Fotomuseum, 1984.

Janser, Daniela, Thomas Seelig og Urs Stahel, red. Concrete: Fotografie und Architektur / Photography and architecture. Zürich : Fotomuseum Winterthur ; Scheidegger und Spiess, 2013. Utstillingskatalog.

Johansen, Jahn Otto. Gunnar S. Gundersen. Oslo : Stenersen, 1982.

Johnsen, Espen, red. Brytninger: Norsk arkitektur 1945-65. Oslo : Nasjonalmuseet, 2010. Utstillingskatalog.

Kjell Sten Tollefsen. Tønsberg : Haugar Vestfold Kunstmuseum, 1998. Utstillingskatalog.

Kjell Sten Tollefsen: Catalogue: Exponært. Horten : Preus Fotomuseum, 1993. Utstillingskatalog.

Kjell Sten Tollefsen: Catalogue. Horten : Preus Fotomuseum, 1988. Utstillingskatalog.

Kjell Sten Tollefsen: Catalogue. Horten : Preus Fotomuseum, 1983. Utstillingskatalog.

Kjell Sten Tollefsen: Catalogue. Horten : Preus Fotomuseum, 1978. Utstillingskatalog.

Løberg, Morten M. Fotografi mellom fiksjon og virkelighet. Oslo : Fotografisk forl., 2013.

Norsk fotografi. Råholt : Fotografisk forl., 1979.

Robinson, Cervin og Joel Herschman. Architecture transformed: A history of the photography of buildings from 1839 to the present. Cambridge, Mass. : MIT Press, 1988.

Shulman, Julius. Photographing architecture and the interiors. Los Angeles : Balcony Press, 2000.

Simonsen, Trude Talette Rørvik. Et eksperiment med byggeprosess, konstruksjon og glass?: En arkitekturhistorisk studie av Geir Grungs eget hus fra 1963, med fokus på presentasjoner av bygget i media. Oslo : UiO, 2009. Masteroppgave. 

Simonsen, Talette. Towards a "photographic synthesis" of the arts?: A study of architectural photography in publications of Le Corbusier's The Chapel of Ronchamp in the 1950s. Oslo : UiO, 2015. PhD avhandling.

Veiteberg, Jorunn, red. Kunst fotografi Norge: Forbundet Frie Fotografers 25 års jubileum. Oslo : Forbundet Frie Fotografer, 1999.

 

Artikler

«Fem unge ...: [Bjørn Winsnes, Ivar Øiesvold, Arvid Albertsen, Liv Ellingsen, Kjell Sten Tollefsen]». Kamera, nr. 7 (1958): 250-255.

Kastborg, Willy R. «Fire fotografer: [Bjørn Winsnes, Kjell Sten Tollefsen, Erik Eriksen, Ivar Øiesvold]». Kamera, nr. 2 (1959): 5-29.

«Landskap i søkeren». Kamera, nr. 3 (1958): 96-103.

Simonsen, Trude Talette Rørvik . «Arkitektur gjennom kameraøyet: Fotografiet i norsk arkitekturpresse». Arkitekturårbok (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design), 2011: 80-91.

Schwitters, Ernst. «Skapende fotografi». Kamera, nr. 1 (1958): 6-9.

Vik, Kjell. «Norsk avantgarde?». Norsk fotografisk tidsskrift, nr. 10 (1957): 167-175.