Arkitektur - nye bøker

Design og kunsthåndverk - nye bøker

Eldre og moderne kunst og kunstteori - nye bøker

Konservering - nye bøker

Museologi, formidling og generelt - nye bøker

Samtidskunst - nye bøker

 

Månedens innkjøp

San Rocco Magazine

Vi gjør et lite unntak denne gangen, og presenterer et opphørt magasin for samtidsarkitektur, nylig innlemmet i bibliotekets samling.

San Rocco ble utgitt i perioden 2010-2019, og kom med i alt 16 numre. Det Italia-baserte magasinet ble lansert under arkitekturbiennalen i Venezia i 2010, og avsluttet ni år senere, da utgivernes femårsplan var fullført.

Hvert nummer er viet et bestemt tema. Under emner som Islands, What’s wrong with the primitive hut, Monks and monkeys, Scary architects, Muerte og Indifference, kan man blant annet lese om byutvikling i Thomas Pynchons roman The Crying of Lot 49, arkitektstudentene i Pink Floyd, Mark Twains brev fra Hawaii, Donaldo Bramante, og selvsagt bygninger, arkitekturtegning, -teori og -kritikk.

På slutten av hvert magasin annonseres et «call to paper», hvor leserne oppfordres til å bidra med tekster og illustrasjoner knyttet til neste nummers tema. De aller fleste bidragene er altså skrevet av egne lesere; i stor grad arkitekter og arkitekturkritikere.

Bak San Rocco står en prisbelønt arkitektpraksis som er mer kjent for sine publikasjoner og publiseringsprosjekter, enn bygninger og byggeprosjekter. Kollektivet består av arkitekter, arkitektkontorer, grafiske designere og fotografer.

Biblioteket har nylig kjøpt inn alle tilgjengelige numre av San Rocco, og er glad for å kunne gi plass til dette viktige bidraget til arkitektur på 2010-tallet, i biblioteksamlingen.