Arkitektur - nye bøker

Design og kunsthåndverk - nye bøker

Eldre og moderne kunst - nye bøker

Konservering - nye bøker

Museologi, formidling og generelt - nye bøker

Samtidskunst - nye bøker

 

Månedens innkjøp

Elnæs, Caroline Ugelstad, Bjørn Hatterud og Fin Serck-Hanssen. Skeive ikoner. Oslo : Pitch forlag, 2022.

Boka Skeive ikoner er med på å markere 50-årsjubileet for avkriminaliseringen av homofili i Norge. 29 av de mest profilerte skikkelsene fra det skeive miljøet i Norge født før 1970 er fotografert av Fin Serck-Hanssen. Han har dokumentert skeive miljøer i over 35 år. Intervjuere har vært Bjørn Hatterud og Caroline Ugelstad Elnæs.

Personene portrettert i boka har vært foregangspersoner i kampen for toleranse og like rettigheter. Det har vært et krav om fylte 50 år og lang deltakelse i den skeive kampen for å presenteres som «ikon».

Skeive ikoner tok først form som en utstilling på Fotogalleriet i vår som et bidrag til markeringen av Skeivt kulturår, sammen med en rekke andre utstillinger og et offentlig program. Boka kommer i forlengelsen av utstillingen og gir et menneskelig innblikk i den norske skeive historien.

Nasjonalmuseet har vært én av initiativtagerne til Skeivt kulturår. 

I den forbindelse har vi også satt sammen en litteraturliste over skeiv litteratur i biblioteket.