Arkitektur - nye bøker

Design og kunsthåndverk - nye bøker

Eldre og moderne kunst - nye bøker

Konservering - nye bøker

Museologi - nye bøker

Samtidskunst - nye bøker

 

Månedens bok

Biblioteket har før sommeren gått til innkjøp av to artists’ books laget av Vibeke Luther O’Rourke. O’Rourke jobber med ulike grafiske teknikker. Hun grunnla det kunstnerdrevne forlaget/grafikkverkstedet Crow Press i 2017 der hun bl.a. lager artists’ books som trykkes og bindes for hånd i små opplag. O’Rourke er også Verksmester publisering ved Verksted for grafikk og publisering ved Kunsthøgskolen i Oslo.

O’Rourke, Vibeke Luther. Verdenstap. Bekkestua: Crow Press, 2021.

imageseub.png

Vibeke O’Rourke har med Verdenstap jobbet med utgangspunkt i tradisjonelt tresnitt. Tresnittene er skåret i organiske plante- og landskapsformer kombinert med abstrakte arkitektoniske plan. Fargene er i duse fargeskalaer. Papiret er tynt og fungerer som en gjennomsiktig film. Noe av papiret er håndlaget. Boka er håndinnbundet med tydelig søm og forgylt med bladgull og trekker linjer tilbake til tidligere tiders illuminerte manuskripter.

Verket er et av flere samarbeid med dikteren Steinar Opstad, der ord og bilder smelter sammen til et hele. O’Rourke sier at for henne er Verdenstap et dikt med en apokalyptisk undertone som er svært relevant for dagens klimaproblematikk og at det stiller aktuelle spørsmål ved religion og fremmedgjøring mellom mennesker og natur.

Teknikk: Tresnitt, blysats, boktrykk, håndinnbinding, bladgull

Verdenstap | VIbeke Luther O'Rourke & Steinar Opstad (crowpress.no)

O’Rourke. Vibeke Luther. Modul 1.2. Bekkestua: Crow Press, 2019.

imageky4q.png

I Modul 1.2 har utgangspunktet vært konsertinaboken (trekkspillboken) der sidene kan leses, vendes og håndteres fra ulike vinkler. Modulkonseptet er hentet fra Le Corbusiers antropometriske mål- og proporsjonssystem Le Modulor, basert på menneskelige mål og Det gylne snitt. I O’Rourkes versjon av Le Modulor erstatter trekanten bokas tradisjonelle firkantformat. Resultatet er bøker som kan berøres og vendes, men der de typografiske elementene ikke har noen funksjon og boka ikke kan leses på tradisjonell måte.

Teknikk: Trykket fotopolymer, tresnitt og boktrykk, håndinnbinding, bladgull