Arkitektur - nye bøker

Eldre og moderne kunst - nye bøker

Konservering - nye bøker

Kunsthåndverk og design - nye bøker

Museologi, formidling og generelt - nye bøker

Samtidskunst - nye bøker

 

Månedens bok

Dietrichson, L.H. og Munthe. Die Holzbaukunst Norwegens in Vergangenheit Und Gegenwart. Hannover: Edition "libri rari" Th. Schäfer, 1982.

I 1893 ga kunsthistorikeren Lorentz Dietrichson (1834-1917) og arkitekten Holm Hansen Munthe (1848-1898) ut Die Holzbaukunst Norwegens in Vergangenheit und Gegenwart [Norges trebygningskunst i fortid og nåtid] på det tyske forlaget Schuster & Bufleb.

Praktverkets første del beskrev i hovedsak stavkirkenes historie, men hadde også med eldre tømmerbygninger av mindre sakral art. Andre del omhandlet samtidens trearkitektur med arbeider av Holm Munthe, samt arkitekter som Henrik Thrap-Meyer og Georg Andreas Bull.

Munthe, som er gitt æren for å ha skapt «dragestilen» i norsk arkitektur, hadde tidligere tegnet blant annet Holmenkollen turisthotell (1889), Frognerseteren restaurant (1890) og en jakthytte og en stavkirke i Rominten i Øst-Preussen for den tyske keiser Wilhelm II. Alle representert i bokverket fra 1893.

Nasjonalmuseets bibliotek har to eksemplarer av Die Holzbaukunst Norwegens i samlingen, og har nylig gått til anskaffelse av en faksimileutgave fra 1982, utgitt av det tyske forlaget Th. Schäfer.

I forbindelse med utstillingen Drager og laft, som vises i Nasjonalmuseet 2. februar-21. april 2024, stilles også originalverket ut i biblioteket i mars og april.