Arranger møter, konferanser og mottagelser i Nasjonalmuseet!

Det nye Nasjonalmuseet har elegante og velutstyrte lokaler som egner seg til varierte typer av sammenkomster.

Servering blir tatt hånd om av vår profesjonelle partner Dugurd. Ønsker du å kombinere ditt arrangement med tilrettelagte omvisninger, forelesninger og kunstneriske innslag får du alt under samme tak.

Vi tilbyr leie av lokaler i det nye Nasjonalmuseet, Stasjonsmesterboligen og Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Kontakt utleie@nasjonalmuseet.no for mer informasjon

Fotografering og filming i Nasjonalmuseet

Det er generelt tillatt å fotografere i Nasjonalmuseets utstillinger.

Profesjonelle produksjonsselskaper, reklamebyråer eller andre fotografer som ønsker å bruke Nasjonalmuseet som lokasjon, bes henvende seg til utleie@nasjonalmuseet.no

Obs! Foreløpig er det kun mulig å fotografere i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Villa Stenersen er under rehabilitering og ikke tilgjengelig for øyeblikket.

Pressefotografer kan henvende seg til presse@nasjonalmuseet.no

I Nasjonalmuseet – Arkitektur har vi en konferansesal i andre etasje som rommer 60 personer. For lukkede arrangementer tilbyr vi også vestibyle- og kaféområdet, når museet er i vanlig drift. Vi formidler kontakt til vår faste samarbeidspartner Dugurd som kan servere møtemat og organisere kveldsarrangementer. 

Utenfor museets ordinære åpningstider tilkommer kostnad for vakt i tillegg til leien. 

Bestill lokaler

Spørsmål?

 utleie@nasjonalmuseet.no