Nasjonalmuseet – Arkitektur
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

Nasjonalmuseet – Arkitektur rehabiliteres, og det er for tiden ikke mulig å leie lokaler i museet.