Forsiden av en stor bygning i jugendstil, med fontene foran
Museet for samtidskunst.
Foto: Nasjonalmuseet / Morten Thorkildsen

Museet for samtidskunst stengde 3. september 2017.

I det nye museet får publikum for første gong sjå ei fast samlingsutstilling av samtidskunst, som dekker heile 2.300 kvm, i tillegg til skiftande utstillinger. Samtidskunsten vil skine i heilt nye samansetningar, i samspel med eldre kunst, design og arkitektur.

Verk av Edvard Munch og andre høgdepunkt frå samlinga er nå tilgjengelig og er en del av den faste utstillinga i det nye Nasjonalmuseet. 

Samlinga

Nasjonalmuseets samtidskunstsamling består av ca. 5 000 norske og utanlandske verk frå perioden etter 1945. Samlinga spenner over eit breitt spekter av sjangrar og uttrykksformer; måleri, grafikk, teikning, fotografi, skulptur, objekt, installasjon og video.

Museet opna for publikum i 1990, med sentral plassering på Bankplassen i Oslo, i det som før var Noregs Banks lokale. Den vakre jugendstilinspirerte bygningen i norsk granitt og marmor stod ferdig i 1906. Arkitekten var Ingvar Magnus Olsen Hjorth (1862–1927). Museet har rundt 2 000 m2 utstillingsareal over to etasjar, med den store Banksalen i 1. etasje som eit hovudfokus. I 2003 blei museet ein del av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Opplev verk frå samtidskunstsamlinga i Nasjonalmuseets digitale samlingssøk.

Historie

Museet for samtidskunst vart oppretta i 1988. Basis for samlingane var verk tatt over frå Riksgalleriet og Nasjonalgalleriet.

Med utgangspunkt i desse samlingane fekk museet det nasjonale ansvaret for forvaltning av norsk etterkrigskunst. Kunstverka museet overtok representerte det offisielle biletet av etterkrigstida si norske kunsthistorie.

I 1990 opna museet dørene for publikum i det som tidligare var Norges Banks lokale på Bankplassen i Oslo.

Den vakre jugend-inspirerte bygningen i norsk granitt og marmor vart bygga i 1907. Arkitekten var Ingvar Magnus Olsen (I.O.) Hjorth