Museumsbygg i rødlig murstein sett forfra
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Nasjonalgalleriet stengde mellombels i januar 2019, i samband med flyttinga til det nye Nasjonalmuseet som opna i 2022.

Høgdepunkta i samlinga er utstilt i det nye Nasjonalmuseet. Blant disse er Edvard Munchs Skrik.

Framtidig bruk av Nasjonalgalleriet er uviss. Nasjonalmuseet si leigekontrakt gjekk ut 31. desember 2022. Bygget er eigd av Staten og blir forvalta av Statsbygg.