Museumsbygg i rødlig murstein sett forfra
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Nasjonalgalleriet stengde mellombels i januar 2019, i samband med flyttinga til det nye Nasjonalmuseet som opna i 2022.

Nasjonalgalleriet skal også i framtida vere ein del av Nasjonalmuseet og brukast til visning av kunst. 

Publikum vil haldast informert om når Nasjonalgalleriet opnar igjen.

Høgdepunkta i samlinga er utstilt i det nye Nasjonalmuseet. Blant disse er Edvard Munchs Skrik.