Skulpturer foran et museumsbygg
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Nasjonalgalleriet stengte 13. januar 2019.

Regjeringen slo i Jeløya-plattformen for 2018 fast å «bevare Nasjonalgalleriet som kunstgalleri tilknyttet Nasjonalmuseet, forutsatt at det ikke påløper store kostnader til rehablitering.»  

På bestilling fra Kulturdepartementet gikk dermed Nasjonalmuseet i 2019 sammen med Sparebankstiftelsen DNB igang med å utarbeide et forslag om framtidig bruk av Nasjonalgalleriet.  

Forslaget legger opp til å gjøre Nasjonalgalleriet til en fellesressurs på tvers av landets museer, hvor fagmiljøene kan lære av hverandre for å møte publikum på nye måter og frembringe perspektiver som når utover enkeltinstitusjonene. 

Forslaget vil åpne Nasjonalgalleriet for nye former for samarbeid på tvers av institusjoner og fagtradisjoner. Publikum skal få muligheten til å oppleve utstillinger, foredrag, aktiviteter og andre tilbud, som på ulike måter reflekterer perspektiver som fellesskap, historie og identitet. Det vil være mulig med en åpen serverings- og møteplass i midten av bygningen, med direkte kontakt til Tullinløkka og mulighet for uteservering. 

I rapporten foreslås det at Nasjonalmuseet innlemmer Nasjonalgalleriet som en naturlig del av museets samfunnsoppdrag og samling. 

Her kan du lese mulighetsstudien for Nasjonalgalleriet, utarbeidet av Nasjonalmuseet og Sparebankstiftelsen DNB, et arbeid ledet av Martin Eia-Revheim: 

«... en del av fortellingen til Norge» del 1.
«... en del av fortellingen til Norge» del 2.
Se også det digitale arkivet.

Del 1 av mulighetsstudien ble overrakt 24. september 2020 til daværende kulturminister Abid Q. Raja. 26. januar 2022 ble del 2 overrakt kulturminister Anette Trettebergstuen. Les mer her.

Nasjonalmuseets leiekontrakt for Nasjonalgalleriet utløp 31. desember 2022. Bygget eies av Staten og forvaltes av Statsbygg. 

Har du spørsmål?

Kontakt museets kommunikasjonsdirektør, Eirik Kydland, per e-post: eirik.kydland@nasjonalmuseet.no