Se hvilke grupper som har gratis og rabattert inngang i Nasjonalmuseet.

Personer tilknyttet gruppene under med rett til gratis eller rabattert inngang kan møte opp i museets vestibyle og henvende seg til billettskranken. 

Gratis inngang

 • Kommunal voksenopplæring (klasse på besøk) 
 • Nav, Aof, Asok, Amo, Stamina: kurs for fremmedspråklige
 • Kunst og arkitekturstudenter (med gyldig studiebevis/semesterkort)

  Pass

 • Oslo Pass

Gratis inngang ved fremvisning av medlemskort

 • ICOM/ICAM
 • NBK – Norske Billedkunstnere
 • NAL – Norske arkitekters landsforbund
 • Samisk kunstnerforbund
 • Andre kunstnerorganisasjoner (for eksempel Forbundet Frie Fotografer, Norske Kunsthåndverkere, UKS)
 • Kuratorforeningen
 • Presse
 • Ledsagere (med ledsagerbevis)
 • Nasjonalmuseets ansatte og frilansere m/følge (maks én)
 • Nasjonalmuseets pensjonistforening
 • The Queen Sonja Print Award
 • Medlem i Nasjonalmuseet (eget billettkjøp)
   

Halv pris ved fremvisning av medlemskort

 • Venneforeningene: Nasjonalgalleriet, Nasjonalmuseet - Arkitektur og Kunstindustrimuseet
 • Samarbeidspartnere og samarbeidsprosjekter
 • Arrangementer og utleie som gir gratis inngang blir spesifisert og informeres om

Gratis omvisning

 • Barnehager
 • Skoleklasser (grunnskole/videregående skole)
 • Nav, Aof, Asok, Amo, Stamina: kurs for fremmedspråklige
 • Kommunal voksenopplæring               
 • Andre utdanningsinstitusjoner over videregående nivå  
 • Frivillighetssentralen