Nasjonalmuseet – Arkitektur skal rehabiliterast og vil få ny universelt utforma inngang i 2023. Museet vil halde ope, men publikumstilbodet vil vere begrensa ein periode.

Åpningstider

Dag Åpningstider
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 10–15
Lørdag og søndag Stengt

Det er oppdaga setningsskadar i bygningen som husar Nasjonalmuseet – Arkitektur på Bankplassen 3. Det er den eldste delen av bygningsmassen som har fått skadar.

Statsbygg, som har ansvar for bygget, skal i gong med utbetringsarbeid. Rehabiliteringsarbeidet krev stabilt varmt vêr. Arbeidet startar etter påske og skal etter planen vere ferdig hausten 2023.

Den komande utstillinga «Hånd og maskin. Arkitekturtegninger», som etter planen skulle visast i Nasjonalmuseet – Arkitektur, vil bli flytta til Lyshallen i det nye Nasjonalmuseet. Visingsperioden for utstillinga er 3. november 2023–11. februar 2024.

I anleggsperioden vil Nasjonalmuseet – Arkitektur vere ope for publikum måndag–fredag kl. 10–15. Studiesalen og formidlingstilbodet vil fortsatt vere tilgjengeleg, og sjølve bygget vil vere ope for besøk i den grad Statsbyggs arbeid tillet det.

 

Museumsbygningen

Nasjonalmuseet – Arkitektur er ein destinasjon i seg sjølv. Museumsbygningen er ei samanstilling av klassisisme og modernisme – eit møte mellom Christian Heinrich Grosch (1801–1865) og Sverre Fehn (1924–2009), to sentrale arkitektar i norsk kunsthistorie.

Om Nasjonalmuseet - Arkitekturs samling

  • Nasjonalmuseet - Arkitekturs samling omfattar teikningar og fotografi, i tillegg til modellar og gjenstandar.
  • Dette er Noregs største arkitektursamling og består av meir enn 300 000 artefakter datert frå 1830-åra til i dag.
  • Sentrale namn i samlinga er: Ove Bang, Wenche Selmer, Blakstad & Munthe-Kaas, Jan & Jon, Knut Knutsen, Arne Korsmo, Christian Norberg-Schulz, Magnus Poulsson, Erling Viksjø og Sverre Fehn.

Plassering og tilkomst

  • A

    Bankplassen 3, 0151, Oslo

Trikk: 12, 13, 19 til Kongens gate
T-bane: Stortinget stasjon. Alle linjer stoppar her
Buss: 60 til Bankplassen, 30, 31 til Kongens gate, 32 til Dronningens gate

Tilgjenge i bygget

Tidlegare hovudinngang mot Bankplassen er for tida stengd, og det er skilta til ny inngang på baksida. Inngang til museet for alle er no frå Nedre Slottsgate. Inngang er trinnfri. Det er heis til alle etasjane.

Smittevernhensyn

Det er ikkje lenger koronarestriksjonar i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Vi ber likevel besøkande om å ta omsyn til andre i museet. 

 

Arkitekturmuseets venneforening

Arkitekturmuseets Venner er en selvstendig forening som har som formål å bidra til Nasjonalmuseet – Arkitekturs virksomhet. Alle interesserte kan bli medlem. Ta kontakt med Hans-H. Halvorsen, hans.halvorsen@hotmail.com, tlf: 917 65 608.