En av fire vinnere i 2019: D36 – Green House i Oslo ble ferdigstilt i 2013 og er tegnet av Element Arkitekter AS
En av fire vinnere i 2019: D36 – Green House i Oslo ble ferdigstilt i 2013 og er tegnet av Element Arkitekter AS
Foto: Finn Ståle Felberg

Diplom fra A.C. Houens fond er en av Norges fremste utmerkelser innen arkitektur og byggeskikk.

Diplomet ble opprettet etter testamentet til forretningsmannen og legatstifteren Anton Christian Houen (1823–1894) i 1893. Den første prisen ble delt ut i 1904.

Prisen blir tildelt arkitekter som står bak «utkast til bygninger og ferdig oppførte bygninger eller bygningsgrupper, og annen fysisk formgivning, som er fremragende, selvstendige og arkitektonisk gjennomførte arbeider». Et arbeid kan tildeles pris tidligst to år etter at byggverket står ferdig.

Nasjonalmuseet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å forvalte diplomet. Museet utnevner juryen i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund. Diplomet deles ut av Kulturdepartementet, etter innstilling fra Nasjonalmuseet.

Fire vinnere av A.C. Houens fonds diplom 2019

Houens fonds diplom ble delt ut 29. august 2019. De fire vinnerne var Stormen kulturkvartal i Bodø, Holmenkollbakken, Våningshus Dalaker/Galta på Rennesøy og D36 – Green House i Oslo.

Les mer om prisvinnerne 2019

Fagjuryen for 2019 bestod av juryformann Alexandria Algaard (Sivilarkitekt MNAL), Nina Berre (Sivilarkitekt MNAL, PhD), Knut Longva (Sivilarkitekt MNAL) og Ole Gustavsen (Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo).