Nasjonalmuseet
Foto: Iwan Baan

Diplom fra A.C. Houens fond er en av Norges fremste utmerkelser innenfor arkitektur og byggeskikk.

Diplomet ble opprettet etter testamentet til forretningsmannen og legatstifteren Anton Christian Houen (1823–1894) i 1893. Den første prisen ble delt ut i 1904.

Prisen blir tildelt arkitekter som står bak «utkast til bygninger og ferdig oppførte bygninger eller bygningsgrupper, og annen fysisk formgivning, som er fremragende, selvstendige og arkitektonisk gjennomførte arbeider». Et arbeid kan tildeles pris tidligst to år etter at byggverket står ferdig.

Diplomet for 2023 ble delt ut av Kultur- og likestillingsdepartementet ved statssekretær Even Aleksander Hagen (Ap), etter innstilling fra juryen. 

Se opptak fra utdelingen av Houens fonds diplom her

Jobber ... Jobber ...

Jury for A.C. Houens fonds diplom 2023

Nasjonalmuseet har fått i oppdrag av Kultur- og likestillingsdepartementet å forvalte Houens fonds diplom. Museet oppnevner juryen i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL), hvor hver av organisasjonene peker ut to kandidater. 

Juryen for denne utdelingen besto av:

Kristin Jarmund, juryens leder
Jo Kjetil Nielsen
Sunniva Skålnes
Joakim Skajaa