Snøhetta, «Lascaux IV: Internasjonalt senter for hulemaleri», i Montignac, Frankrike, 2016
Foto: Jean-François Tremeg

Lascaux IV: Internasjonalt senter for hulemaleri i Montignac i Frankrike, Vannkunsten i Bjørvika i Oslo og Oslo rådhus har alle blitt tildelt en av Norges fremste utmerkelser innenfor arkitektur.

– Det er tre usedvanlig sterke prisvinnere i år. Hver for seg er prosjektene forbilledlige som identitetsskapende arkitektur av meget høy kvalitet. Selv om de innbyrdes er ulike i type og størrelse, har de alle en ekstra, historiefortellende dimensjon ved seg, som kjennetegner virkelig god arkitektur, sier juryleder Kristin Jarmund.  

Lascaux IV: Internasjonalt senter for hulemaleri i Montignac, Frankrike

Grotten i Lascaux er kjent blant arkeologer som «Det prehistoriske sixtinske kapell», og representerer med sine nesten 20 000 år gamle malerier et av verdens best bevarte eksempler på kunst fra paleolittisk tid.

Snøhetta, «Lascaux IV: Internasjonalt senter for hulemaleri», i Montignac, Frankrike, 2016
Foto: Luc Boegly og Sergio Garzia


Med Lascaux formidler arkitektene i Snøhetta kunnskapen om en unik verdensskatt, gjennom formgiving av landskapsrom og bygningsmasse, over og under bakken.

Snøhetta, «Lascaux IV: Internasjonalt senter for hulemaleri», i Montignac, Frankrike, 2016
Foto: Jean-François Tremeg


Vandringen gjennom dette ytre og indre landskapet er lagt til rette som en pedagogisk og mental reise i tid og rom.  

Den sentrale komponenten er en nøyaktig gjenskaping av grotteformasjonen og kunstverkene, lagt under bakken.

Rundt denne gjenskapingen har Snøhetta samtidig tegnet en bygning som har stor arkitektonisk egenverdi – et anlegg som hviler trygt i seg selv. Anlegget sto ferdig i 2016.

Arkitekt: Snøhetta 
Byggherre: Conseil Général de la Dordogne

Vannkunsten i Bjørvika, Oslo

I 2012 vant det danske arkitektkontoret Vandkunsten konkurransen om to av kvartalene nær Operaen i Bjørvika i Oslo. De ga det ferdige prosjektet firmaets navn.

Tegnestuen Vandkunsten, «Vannkunsten», 2020
Foto: Rasmus Hjortshøj
Tegnestuen Vandkunsten, «Vannkunsten», 2020
Foto: Rasmus Hjortshøj

Vannkunsten sto ferdig i 2020, og er et eksempel på en ny og frisk tilnærming til boligutviklingen i Oslo sentrums sjøfront, med en utbygging på 35 000 m2, fordelt på 9 bygninger og i overkant av 200 leiligheter.

Kvartalsdannelsene som var lagt i Fjordbyplanen, er erstattet med en «urban skjærgård» der kompakte bygg, med lite fotavtrykk og varierte størrelser og høyder, er vendt og dreid slik at det oppstår stadig nye romligheter og siktlinjer mellom byggene.

 

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten, Danmark
Byggherre: Oslo S Utvikling AS (OSU)

Oslo rådhus

Det lange tidsspennet fra da arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson vant konkurransen om rådhuset og de omkransende byrommene i 1918, til bygget sto ferdig for innvielse i 1950, har påvirket utviklingen av prosjektet.

Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson, «Oslo rådhus», 1950
Foto: Rådhusets forvaltningstjeneste
Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson, «Oslo rådhus, bystyresalen», 1950
Foto: Rådhusets forvaltningstjeneste

I utfordrende perioder med dårlig tilgang til materialer, og under andre verdenskrig, skiftet det økonomiske og kulturelle landskapet. Arkitektene formet et bygg som var preget av de ulike strømningene og skiftende stilartene i tiden. Det ferdigstilte rådhuset i Oslo har funksjonalistiske trekk med klare, geometriske former, samtidig som det har beholdt andre impulser fra den lange perioden det var under utvikling. Resultatet er et rikt verk som også artikulerer temaer fra stilartene klassisisme og nasjonalromantikk.  

 

Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson, «Oslo rådhus»
Foto: Rådhusets forvaltningstjeneste

Arkitekt: Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson. 
Byggherre: Oslo kommune 

Du kan lese hele juryens begrunnelse her 

Houens fonds diplom er en av Norges fremste utmerkelser innenfor arkitektur og byggeskikk. Diplomet ble opprettet etter testamentet til forretningsmannen og legatstifteren Anton Christian Houen (1823–1894) i 1893. Den første prisen ble delt ut i 1904, og forrige utdeling var i 2019. 

Nasjonalmuseet forvalter diplomet på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet og utnevner en jury i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund.

Juryen for 2023 besto av: 

  • Kristin Jarmund, juryens leder 
  • Jo Kjetil Nielsen 
  • Sunniva Skålnes 
  • Joakim Skajaa  

Alle sivilarkitekter MNAL

Se opptak fra utdelingen av Houens fonds diplom 2023 her

Jobber ... Jobber ...