Åpningen av utstillingen «Le Corbusier ved havet» i Villa Stenersen våren 2018.
Åpningen av utstillingen «Le Corbusier ved havet» i Villa Stenersen våren 2018.
Foto: Nasjonalmuseet / Morten Thorkildsen

Arkitekturmuseets Venner er en selvstendig forening som har som formål å bidra til Nasjonalmuseet – Arkitekturs virksomhet. Alle interesserte kan bli medlem.

Som medlem får du gratis adgang i Nasjonalmuseet, 15% rabatt i Nasjonalmuseet – Arkitekturs museumsbutikk, og invitasjon til spennende arrangementer. 

Hva gjør Arkitekturmuseets Venner?

  • Foreningen yter økonomisk tilskudd til spesielle tiltak innen museets virksomhet.
  • Arrangerer befaringer til interessante arkitekturmål.
  • Holder spesialomvisninger i utstillingene som vises i Nasjonalmuseet – Arkitektur.
  • Inviterer til møter og foredrag med varierende faglige temaer og diskusjoner.

Venneforeningen har realisert flere filmintervjuer med utvalgte personligheter i arkitektfaget. Intervjuer som belyser deres aktiviteter som yrkesutøvere, og intervjuer som dokumenterer Nasjonalmuseet – Arkitekturs historie.

Foreningens møter holdes vanligvis i museets lokaler på Bankplassen 3 i Oslo.

Foreningen ble stiftet i 1994.

Foreningens styre

Ketil Kiran, leder, sivilarkitekt MNAL

Eli Grøttheim, sivilingeniør MNIF

Hans-H. Halvorsen, siviløkonom

Gudmund Stokke, sivilarkitekt MNAL

Ole Fredrik Stoveland, sivilarkitekt MNAL

Astri Thån, sivilarkitekt MNAL

Vil du bli medlem?

Personlig medlemskap: kr. 300,- i året

Bedriftsmedlemskap: kr. 2000,- i året

Kontaktinformasjon og innmelding:

Hans-H. Halvorsen

hans.halvorsen@hotmail.com

tlf: 917 65 608