G. A. Laursen, «Portrett av arkitekt Christian Heinrich Grosch»
Foto: Riksantikvaren, Oslo

Christian Heinrich Grosch (1801-1865) tegnet bygningen som i dag er blitt Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Grosch var en av de første akademiutdannede arkitekter med egen praksis i Norge. Han var også inspektør for statens bygninger i hovedstaden, og stadskonduktør (byplansjef) i Christiania. Grosch var en produktiv type og tegnet cirka 70 kirker rundt om i landet.

I den avgjørende fasen etter 1814 var Grosch den dominerende arkitekt i Norge. Han tegnet mange av de nye offentlige bygningene som måtte reises: Universitetsanlegget i Oslo, Børsen, Norges Bank (nå Nasjonalmuseet – Arkitektur), Observatoriet, Rikshospitalet, Brannvakten, tollbodene i Kristiansand og Stavanger, og Valbergtårnet i Stavanger. Han satte sitt preg på den nye nasjonalstaten.