Det norske Veritas, byggetrinn I og II. Arkitekt: Kjell Lund og Nils Slaatto
Det norske Veritas, byggetrinn I og II. Arkitekt: Kjell Lund og Nils Slaatto
Foto: Jiri Havran

Kjell Lund (f. 1927) og Nils Slaatto (1923–2001) har preget norsk etterkrigsarkitektur som få andre. De ble stifinnerne som mange fulgte. Noen andre kan ha nådd like høyt artistisk, men ingen kan vise til en så stor og mangesidig produksjon med tilsvarende høy kvalitet.

På 1960-tallet tegnet de kraftfulle byggverk som virker både tidløse og tidstypiske. En lengsel etter det opprinnelige ble uttrykt med spartanske virkemidler. På 1970-tallet ble bygningene konstruktive strukturer som skulle kunne tilpasse seg endrede behov. Lund og Slaatto fornyet norsk trearkitektur, omskapte parkdraget ved Karl Johans gate og ga oss mesterverk som St. Hallvard kloster.