Strømbu rasteplass
Foto: Jiri Havran

Carl-Viggo Hølmebakk (f. 1958) har en begrenset produksjon, men den er kjennetegnet av meget høy kvalitet. I uvanlig grad er hans bygninger preget av konsentrasjon og alvor, og de er alle gjennomarbeidet ned til minste detalj. Det må være denne inderligheten som gjør at hans arbeider har fått slik en internasjonal oppmerksomhet, ikke minst i Japan.

Nesten alle Hølmebakks byggverk befinner seg i naturomgivelser, og hans evne til innlevelse i landskapet, er bemerkelsesverdig. Formspråket han benytter har endret seg noe. Sommerhus Johnsen ved Risør er en stolpekonstruksjon med rektangulære volumer mens Sohlbergplassen utkikksplattform har avrundede betongmurer. Men begge er de konstruktivt avklarede og viker for furustammene.