Den første Norges Bank. Mellom 1921 og 1925. Arkitekt: Christian Heinrich Grosch
Den første Norges Bank. Mellom 1921 og 1925. Arkitekt: Christian Heinrich Grosch
Foto: Ukjent fotograf / Nasjonalmuseet

Arkitekturmuseet ble opprettet av Norske Arkitekters Landsforbund i 1975. Museet ble en egen stiftelse i 1998, og har vært en del av Nasjonalmuseet siden 2003.

Frem til 2005 lå Arkitekturmuseet i Kongens gate 4. Fra 2005 til 2008 ble arkitekturutstillinger vist på Tullinløkka og i Kunstindustrimuseet. Dagens lokaler for Nasjonalmuseet – Arkitektur på Bankplassen 3 åpnet for publikum i 2008.

Flytting til Bankplassen 3 ble foreslått allerede i 2001. Forslaget som Arkitekturmuseet la frem for Kulturdepartementet fikk bred støtte i media, og regjeringen gav sin tilslutning samme år. Kulturdepartementet betalte ombyggingen av den gamle bygningen, mens Jens Ulltveit-Moe finansierte Sverre Fehns utstillingspaviljong.

Bygningens historie

Bankplassen 3 er et viktig verk i norsk arkitekturhistorie. Bygningen ble reist i 1830 som avdelingskontor for Norges Bank. Arkitekten var Christian Heinrich Grosch. Han tegnet mange av de viktigste offentlige bygningene som ble bygget da Christiania ble hovedstad etter 1814. Bygningen ble utvidet med en ny magasinfløy, tegnet av Henry Bucher, da Riksarkivet overtok bygningen i 1896. Arkitekten for ombyggingen til arkitekturmuseum og den nye utstillingspaviljongen er Sverre Fehn som i 1997 vant den prestisjefylte Pritzker-prisen.

Stor del av Norges arkitekturhistorie

Bygningen er i seg selv en formidler av arkitekturhistorien og er spesielt egnet som arkitekturarena. Den er en sammenstilling av klassisistisk og modernistisk arkitektur – et møte mellom Grosch og Fehn, som er de viktigste norske arkitektene fra 1800-tallet og vår tid.