Frå skuleutstillinga «Laget i verden» fra Helle skole i Telemark.
Foto: Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet er til for heile landet. Kvart år produserer vi utstillingar for turné som blir formidla til publikum i skular, galleri og museum i heile Noreg.

Gjennom samarbeid med ei rekke kunstforeiningar, kunstsenter, kulturhus og museum når Nasjonalmuseets utstillingar publikum over heile landet.  

Nasjonalmuseets oppdrag er også å bidra til at born og unge får tilgang til eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod. Utstillingsproduksjonar med visingar, aktivitetar og deltaking som er tilpassa skulen, blir tilbydd via Den kulturelle skolesekken i samarbeid med Kulturtanken.

Meir informasjon om dei aktuelle produksjonane finn du her: Utstillingar på turné til skular – Nasjonalmuseet

Bestilling av utstillingar på turné til skuler

Verket «Forandringsmuligheter» av Liaung-Chung Yen, frå skuleutstillinga «Laget i verden».
Foto: Nasjonalmuseet