Jobber ... Jobber ...

Serien «Mot et nytt museum» inkluderer foredrag og samtaler. Her får du et innblikk i arbeidet som har foregått i kulissene, mens store deler av museet har vært stengt.

Se videoer om flytteprosessen og om rommene i det nye museet. Serien inneholder også foredrag om blant annet #Metoo i kunsten, Bauhaus-forbindelsene til Norge og om forskningsresultatene som viste at Nasjonalmuseets van Gogh-portrett var ekte.

Se hele «Mot et nytt museum»-spillelista på YouTube