Impressionismen och Norden. Det sena 1800-talets franska avantgardekonst och konsten i norden 1870-1920

  • Exhibition
  • Creation date: 25 September 2002–19 January 2003

Participants:
Nationalmuseum (Stockholm) (Exhibitor)
Location:
Stockholm, Sverige, 9/25/2002 - 1/19/2003
  • A

    Stockholm, Sverige