Naturens Speil

  • Exhibition
  • Creation date: 15 February–20 May 2007

Participants:
Haverkamp, Frode (Curator)
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Exhibitor)
Location:
Nasjonalgalleriet, 2/15/2007 - 5/20/2007
  • A

    Oslo