Sett og registrert. Fotografi fra samlingen 1950-2007

  • Exhibition
  • Creation date: 12 May 2007–24 February 2008

Participants:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Exhibitor)
Hansen, Vibeke Waallann (Curator)
Location:
Nasjonalmuseet - Museet for samtidskunst, 5/12/2007 - 2/24/2008
  • A

    Oslo