Fra Abildgaard til Eckersberg. Danske tegninger fra samlingene

  • Exhibition
  • Creation date: 23 June–23 August 2009

Participants:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Exhibitor)
Location:
Nasjonalgalleriet, 6/23/2009 - 8/23/2009
  • A

    Oslo