Et utvalg grafiske blad fra Fegerstens gave

  • Exhibition
  • Creation date: 1 June–1 September 2004

Participants:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Exhibitor)
Location:
Nasjonalgalleriet, 6/1/2004 - 9/1/2004
  • A

    Oslo