Den amerikanske ambassaden i Oslo. Karl Teigens fotografier

  • Exhibition
  • Creation date: 15 February–16 June 2013

Participants:
Solbakken, Bente Aass (Curator)
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Exhibitor)
Location:
Nasjonalmuseet - Arkitektur, 2/15/2013 - 6/16/2013
  • A

    Oslo