Løype! På sporet av en identitet

  • Exhibition
  • Creation date: 30 November 2013–12 March 2014

Participants:
Sørensen, Bodil (Curator)
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Exhibitor)
Tveit, Møyfrid (Curator)
Location:
Nasjonalgalleriet, 11/30/2013 - 3/12/2014
  • A

    Oslo