Laksefiskerens siste sommer I

  • Artist: Kjell Erik Killi Olsen
  • Creation date: (1988)
  • Object type: Sculpture

Not on display

Artist/producer

Kjell Erik Killi Olsen

Visual artist, Painter

Born 23.07.1952 in Trondheim

Work info

Creation date:
(1988)
Other titles:
Laksefiskerens siste sommer I (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
polyester, pigment, jern
Dimensions:
  • Height: 74 cm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Kjøpt 1988
Inventory no.:
MS-00063-1988
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Annar Bjørgli
Copyright:
© Olsen, Kjell Erik Killi/BONO