Denkmal

  • Artist: Kjell Nupen
  • Creation date: (1978)
  • Object type: Painting

Artist/producer

Kjell Nupen

Billedkunstner

Born 05.09.1955 in Kristiansand, death 12.03.2014

Work info

Creation date:
(1978)
Other titles:
Denkmal (DEU)
Object type:
Materials and techniques:
PVA på lerret
Material:
Dimensions:
  • Height: 130.5 cm
  • Width: 100 cm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Kjøpt 1978
Inventory no.:
MS-02686-1988
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Nupen, Kjell/BONO